onsdag 8. september 2021

Oldemor Karen Andrea Skjelbred - min Telemarksslekt.

Min bestemor Gunda Gundersen og hennes familie er fra Skien i Telemark. Hennes mor er av bondeslekt og på hennes fars side er det mye sjøfolk fra bla. Porsgrunn. Nå vil jeg ta et "dypdykk" i hennes mors slekt. Hennes mor og min oldemor Karen Andrea Halvorsdatter ble født på Skjelbred Søre gnr 10 bnr 12. Gården ligger i Solum krets. Hun giftet seg 16. oktober 1872 med sjømannen Gunder Pedersen fra Graaten i Skien, og de bosatte seg i hans hjem i Lensmannsveien i Graaten.
Gunder "seilte inn i en trygg havn" i tollbua i Skien hvor han først var toldrorskar og senere toldoppsynsmand. Endel av Gunders bakgrunn har jeg skrevet om tidligere, så nå blir det oldemors slekt som står i fokus. Gunder og Karen fikk 6 barn:
Peder 1873-1920, Hans Karenius 1875-1875, Sussanne Jacobine 1878-1974. Hun brukte kun Jacobine til daglig, jeg kaldte henne for "tante Bine", Herman Gunerius 1880-1917 og min bestemor Gunda Karoline 1883-1978. Dette var i korte trekk hennes voksne gifte liv.

Oldemor med døtrene Hanna (til venstre) og bestemor Gunda til høyre.

Litt forhistorie og gårdshistorie:
Skjelbred søndre kom inn i familein på 1600-tallet hvor Peder Andersen Siljan (1682-1757) kom i besittelse av gården.


Etter Ytterbøes: "Holla":

«Pantebok nr. 12 pg.97:

Jeg underkrevne Halvor Pedersen giør witterlig herved at jeg har solgt og overdraget til min eldste sønn Christen Halvorsen Bierven og hans hustru Marie Tygesdatter, 3 huder m/bygsel i min gaard søndre Schielbred for omforenet kjøbesum 642 rd.64sk.

2.juli 1795.

Vi fter og underskrevne inngaaer hermed følgende føderådscontraet, nemlig: Jeg Halvor Pedersen gjør bekjent at jeg med skiode af d.d haver overdreit min Eiendom i gaarden Schielbred 3 huder med Bøgsel til søn Christen Halvorsen i Solum sogn på følgende betingelser, at jeg og hustru Maren Swendsdtr. .....»

I folketellingen 1801 «Schieldbred»: var det totalt 48 personer tilsluttet gården. Av disse bodde brødrene Christen og Peder Halvorsen med sine respektive familier. De øvrige er husmenn og tjenestefolk. Gården var en stor arbeidsplass, og mange mennesker var avhengig av dem.

I 1865-tellingen, har gården blitt delt opp i flere mindre gårder. Gården er fortsatt i etterkommeres eie.

Oldemor Karen ble født 25. juli 1846 (99 år før meg). Hun ble hjemmedøpt 9. august samme år. Dåpen ble stadfestet i Solum kirke 27. desember 1846. Man kan jo fundere på hvorfor dette tok så lang tid.


En grunn (kun spekulasjoner) kan være at hennes mor døde kun et halvt år etter stadfestelsen så dette kan ha med sykdom å gjøre. Min tippoldemor Kirsti Isaksdatter fødte 10 barn på 20 år, slikt kan ta hardt på en ung kropp. Hun var kun 19 år da de giftet seg. Kun seks av barna vokste opp og oldemor Karen var den yngste av disse 10.

Oldemors foreldre var Halvor Christensen Skjelbred (1806-1862, 56 år gammel) og Kirsti Isaksdatter Romnæs (1806-1847, 41 år gammel). De giftet seg i Mælum kirke 27. oktober 1825.

Kirsti døde ca. 1 år etter at Karen ble født. Halvor satt igjen med flere små barn, og jeg har ofte lurt på hva som skjedde med disse morløse barna. Verge for de yngste barna var Karl Hansen Skjelbred. Med så mange barn er det helt naturlig at det blir store aldersforskjeller. Oldemors eldste bror Christen ble født i 1826 og var 20 år da hun ble født.
Skifte etter moren, var 14. desember 1850. Halvor var allerede gift på nytt.
Brødrene Christen og Isak overtar hver sin del av gården 
Christen fikk l.nr 23b og Isak l.nr. 23c. Isak er gårdbruker og smed. Oldemor Karen ble konfirmert i april 1861, men det gir ingen svar på hvor hun bodde, kun fødested og foreldre.

Halvor giftet seg igjen 27. desember 1849 med Aaste Anunsdatter Grinkaasen, Ullevigen. Aaste hadde en sønn fra sitt første ekteskap med Anders Johannessen Ullevigen f. ca 1811, Johannes Andersen Ullevigen 1845-? .
Halvor og Aaste fikk 5 barn. De bodde fortsatt på Skjelbred da sønnen Hans Andreas ble født i 1850. Når nr. 2 datteren Berthe Kistine ble født hadde de flyttet til Graaten i Skien. Halvor står her som strandsitter. Halvor dør 5. januar 1862 kun 59 år gammel, dessverre ingen dødsårsak er nevnt.

2. april 1865 utvandrer Aaste til Minneapolis med 2 av barna Berthe Kristine og Hans Andreas. Tøffe tider, av de 5 barna døde 3 av dem før fylte 2 år.
Ifølge notater gifter Aaste seg for 3. gang i Amerika. Berthe Kristine ble gift, fikk 2 barn og jobbet som jordmor i Minnesota. (iflg familienotater).

Oldemors søsken var:

1) Christen (1826-1897) gifter seg i 1855 med Ingeborg Andrea Sørensdatter Hella (1821-1881).
3 barn:
a) Halvor Severin f 1857, gm: Tomine Andersdatter - 4 barn
b) Carl Andreas f 1859, antagelig ugift. Formann ved tegleverk i Bamle, i 1900 bor han der hos bror Halvor.
c) Christian f. 1867, gm Gunhild Gustava Gunderdatter f. 1882 fra Porgrunn. 1 datter. De bor på Skjelbred 10/14, den gårdsparten har gått ut av slektens eie.


Christen overtok gården med l,nr 23b. Han satt ikke lenge på gården, i 1851 solgte han sin del  til Ole Tygesen fra Holla.
Ifølge notater ble oldemor boende hos sin bror Christen en stund, før hun
visstnok flyttet  til søsteren Ingeborg.

2) Ingeborg Kristine (1828-1901) gifter seg i 1851 med flådemand Peder Anunsen Omdalstangen (1822-1899)
De bosatte seg på Tangen, Kaasa nr 83/2. og fikk 7 barn:
a) August f 1851, handelsbetjent på Tangen, gm. Otilde Hermansdatter f. 1858. Jeg har notert en sønn
b) Karoline Marie f. 1853, 1869 konfirmert i Mæhlum kirke.
c) Herman Emild f. 1855-1902. Flådemand ugift (selvmord ved henging),
d) Maren Olea f 1859, bor hjemme hos foreldrene i 1875, på den tiden ugift og hjelper foreldrene
e) Hanna Kristine f 1863, gm Andreas Pedersen Langøe f 1867 i Kragerø. Bestyrer på Skien off. arbeidskonter. 2 barn
f) Hans Christian f. 1865, Ugift og reisende.
g) Kristine Petra f. 1869. finner henne ikke i FT 1875, kan være død i ung alder.

3) John (1829-1829) Død ½-år gammel, ingen dødsårsak er oppgitt

4) Isak (1820-1890) gifter seg med Maren Kristine Haraldsdatter (1831-1909).
Isak bodde på gården han hadde overtatt etter sin far. i 1886 kjøpte han tilbake den delen hans bror hadde solgt. Gården ble da samlet "på en hand".

De fikk 6 barn:
a) Harald f.1858, Ugift i 1910. Flytter til Chigaco i 1880 hvor han jobbet som smed. Han kom hjem i 1890. I 1910 overtar han Skjelbred nr. 10/13.
b) Kristine Marie f. 1860, gm Even Knudsen Dalen f.1854 Lunde i Telemark, De fikk 8 barn
c) Halvor f. 1862-1882. Dør ugift som tjenestegutt på Skjelbred. Dødårsak: Stivkrampe.
d) Anders f.1865, gm Betsy Knudsen f 1871 Solum. De fikk 4 barn
e) Kristian f 1868 gm Hilda Maria Haraldsdatter Klovholt. De bosetter seg på Klovholt og får 4 barn.
f) Anne Petrea f.1871, gm. Theodor Hansen Skjelbred. De overtar Skjelbred nr 10, hovedgården som faren Isak har samlet til en gård. De fikk 3 barn
.

5) Maren Anne (1832-1839) Dødsårsak: Difteri

6) Halvor Petter (1835-1894) gifter seg i 1858 med Kari Olsdatter Sannes fra Holla (1835-?) Kari er datter av Ole Tygesen som kjøpte Skjelbred av Christen.
De bosetter seg på Moldhaugen, Solum og han jobbet som skredder. I 1875 har de også en fosterdatter Thea Hansine Tygesdatter f 1874 i Bamle boende hos seg.
De fikk 6 barn:
a) Halvor Olaus f 1864,
b) Karl Kristian f. 1865,
c) Hans f 1869. Dør i Glasgow, England
d) Ingerborg Marie f 1871-før 1877.
e) Marthinius f. 1873. Bosetter seg på Klovholt, ugift og tegleverksarbeider. Antagelig hos familien der.
f) Ingeborg Kristine f 1877. Ugift i 1900 og bor sammen med moren som er enke

7) Ole (1837-1839) Dødsårsak: Kopper.

8) Maren Olea (1846-1922) gifter seg i april 1861 med Hans Knudsen Halvfardalen, fra Kviteseid (1830-?)
De utvandret til Amerika (Hollendale, Wisconsin) 16. Nov 1861.
8 barn alle født i Amerika, derav to tvillingfødsler.
a) Emma født? - 1893,
b) Annie Christine 1863-1946, gm Paul J. Paulsen 1854-1939
c) Hanna f 1864, gift Nelson
d) Caroline Sophie f 1866, gm Nels Enquist
e) Lace Mary, Herman f 1868, gm John Perry Couer D'alene
f ) Mina f. 1872 gm Thomas Thompson
g) Carl f. 1872 gm Adrenea Gulberg (Gulhaug)

Bestemor reiste en tur over og besøkte dem. Maren fikk en stor etterfamilie i Wisconsin som jeg og min besøkte i 1966.

Dette familiebildet ble tatt da vi besøkte familen i 1966. Min mor ytterst til venstre. Grace Ronnerud i midten med mørk bluse. Hun er direkte etterkommer etter Maren, og var gift med August Ronnerud,  etterkommer fra en plass under Rønnerud på Jevnaker.

9) Ole (1844-1845) Dødsårsak ukjent

10) min oldemor Karen Andrea (1846-1922), disse kommer jeg tilbake til.

Oldemor fikk også 5 halvsøsken:
Hans Andreas 1850-1852, Berthe Kristine f 1853, Ole Andreas f. 1855 og Ole f 1858, Anne Marie f 1860.
Moren Aaste utvandret til Minnesota, Amerika 3. april 1865. Hun hadde med seg sønnen Ole og datteren Anne Marie. Anne Marie ble jordmor og gift med to barn, broren vet jeg ingenting om. 

Jeg har alltid fundert på hvordan det gikk til at hun traff sjømannen sin, som var 15 år eldre enn henne. Etter endel søk og leting tror jeg at jeg fant ut av det:
Det er alltid spennende å lete blant faddere, da kan uventete ting dukke opp og det gjorde det her.
Oldemors bror Halvor Petter bosetter seg på Moldhaugen som på den tiden var en del av Graaten. Sønnen Karl Kristian blir født i 1865, og Gunders søster Inger er fadder i den dåpen. Ikke bare i den men yttligere i dåpen til to av barna.
Inger er enke på den tiden og bor i Klosterhaugen, Gjemsøe. Inger, Gunder og moren Sidsel bor alle der, og jeg vet at det er Lensmansveien i Gråten.
Jeg vil derfor tro at de ikke bor så langt fra hverandre. Oldemor var sikkert i disse dåpene. Faren Christen og Aaste bodde også i Graaten, han var strandsitter der. 

Barna til mine oldeforeldre Karen Andrea Skjelbred og Gunder Pedersen:

Sønnen Peder Serverin
giftet seg med Louise Rode 1873-1943 fra Stathelle.
Peder var forretningsmann i Skien.
Han hadde flere kolonialforretninger bl.a. i Gråten og drev ellers stor forretningsvirksomhet. Han døde av anemi og etterlot seg en ganske pen formue.
Louise led av leddgikt i mange år, og kunne ikke i forlate rullestolen
sin ved egen hjelp. 

Hans Karenius 1815-1875 ble hjemmedøpt, og rakk ikke å komme i kirken.

Hanna Karoline 1876-1957 giftet seg med Hans Christian Mørck 1874-1940 fra Skien. De flyttet til Hønefoss hvor han drev elektrisk forretning. Han jobbet også med elektristeten til byen.

Sussanne Jacobine 1878-11974 giftet seg med Halvor Johannessen fra Kjerringvig.
Hun bestyrte sin bror Peders forretning i Gråten.
Denne overtok hun senere. Etter hennes foreldres død flyttet hun forretningen til Lensmannsveien, eiedommen som hun overtok etter foreldrene.  Hun solgte forretningen omkring 1949.

Herman Gunerius 1880-1917 giftet seg med Anna Halvarda Gundersdatter 1881-1965, fra Geiteryggen ved Skotfoss. Han var handelsreisende og de bodde bl.a. på Fjeldtun, Stabekk i Bærum. Han døde av anemi. Etter hans død flyttet Anna med barna til Hønefoss hvor hennes svigerinner bodde. Hun bosatte seg i Vinjugården og ernærte seg med søm.

Gunda Karoline 1883-1978. (min bestemor) Hun kom til Hønefoss for å hjelpe sin søster Hanna da hun skulle føde. Dette førte til at hun traff børsemaker Erik Eriksen. De giftet seg og bodde i her i byen, hvor han drev Hønefos Verktøifabrik. 

Se famlien Gundersens "inntog" i Hønefoss.

                                            Bestemor Gunda med søstrene Hanna og Jacobine.

Det var litt om min nærmeste Telemarkslekt. Jeg har  flere opplysninger om tidligere aner. Er du interessert ta kontakt.
Lensmannsveien har vært et samlingssted for familie og venner. Huset står fortsatt idag og jeg var der en tur i 2015. Veldig artig med slike slektsturer. Her er jeg fotografert på trappen til huset

Hvis du finner feil eller har tilleggsopplysniger vil jeg være glad for tilbakemeldinger.

Husk å trykke på bildene så får du de i større størrelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar