mandag 17. juni 2024

Andrine Jonsrud myrdet på Adamstuen i Kristiania julen 1894.

Andrine ble født på Hovin i 1861. Hun var datter av Ole Johannesen Skjædalseje (1824-1903) og Olea Christophersdatter Nylende (1836-1919). Hun ble konfirmert i Tyristrand kirke i 1875. På den tiden hadde familien flyttet til Jonsrud, Tyristrand. Andrine hadde syv søsken, to av dem døde tidlig og to dro til Amerika.

Jeg fattet interessen for denne saken da jeg forsket på slekten min. Andrines mor Olea var kusinen til oldmor Karen Elise Fegri. Historien hennes ble derfor veldig nær for meg.
Andrine flyttet til Kristiana og tok tjeneste hos tollbetjent Sandberg på Adamstuen. I julen 1894 skulle hun besøke kusinen sin, Gustava Kauserud som tjenestegjorde hos en lege ved Ullevål sykehus. Dette besøket fikk fatale følger for henne.

Sitat Landsbladet 29. des 1894:
"Like ved dette sted står et tre mot vilket overlege Hafer da han tredje juledags aften ved halv ellevetiden kom gående til sitt hjem, Lille Ullevål, så liksom noe sort ….. seg.  Han trodde først det var et …., så en beruset mann, men fikk ved nærmere undersøkelse se at det var en kvinne som lå med ryggen mot treet og med hodet lutende frem over brystet.  Skjønt Hafer godt skulle kjenne den myrdede piken da hun tjente hos en nærboende slektning av hans hustru – var det umulig for ham å dra noen kjensel på liket, så mishandlet var hun.
Liket var – da det ble funnet – ennå varmt og dryppende av blod.  Overfallet og mordet er foregått ved halv nitiden da Andrine – som tjener hos tollbetjent Sandberg på Adamstuen, et stenhus øverst oppe i Pilestredet, forlot sitt hjem for å gå til en venninne (kusine) på Lille Ullevål noe over klokken åtte, og veien mellom Adamstuen og mordstedet kun tar en ti minutters tid."

Andrine kom aldri hjem til sin kjære familie på Jonsrud. Hun ble gravlagt i Tyristrand kirke 5. januar 1895.
Det viste seg i ettertid at denne hendelsen fikk følger for kvinnebevegelsens arbeide.
Jonsrud (bildet) var i families eie fra 1881-1897. Gården ble solgt med livørekontrakt til Ole og kona Oline. De bodde der der til 1903 da Ole døde.

Anne Kristin F. Tinding skrev nylig en artikkel om hendelsen og etterspillet i medlemsbladet til Ringerike Slektshistorilag. Gjengitt her med artikkelforfatterens tillatelse.

 "Hringariki nr 1 - 2024"

Mordet på Adamstuen i Kristiania tredje juledag 1894

 

Fandtes myrdet på veien til Ullevold - en innføring som skapt til å vekke nysgjerrigheten. Innføringen finnes i kirkebok for Vestre Aker i januar 1895. Avdøde var Andrine Olsdatter fra Tyristrand, tjenestepike hos tollinspektør Christian Juell Sandberg og hans familie i Pilestredet 89B på Adamstuen i Kristiania.  På kvelden tredje juledag gikk hun på besøk til sin kusine Gustava Johannesdatter Kauserud som var i tjeneste hos overlege Peter Aaser og fru Louise på Lille Ullevål. 

 

av Anne Kristin F. Tinding

Drapssaken og rettsaken etterpå fikk bred dekning i aviser landet rundt. Et søk på Nasjonalbiblioteket for det aktuelle tidsrommet gir nesten 900 treff ved søk på mordet/rettssaken/gjerningspersonen. Aviser både i og utenfor Kristiania har vært mine hovedkilder her. Avisene overgikk hverandre i spekulasjoner, beskrivelser og detaljer - ikke helt ulikt vår tid. 

 

«… en ualmindelig brav, snil og flink Pige»

Foruten det dypt tragiske som rammet Andrine Olsdatter og hennes familie skulle det vise seg at saken skulle komme til å spille en rolle i kvinnebevegelsen i Kristiania, noe jeg kommer tilbake til. 

     Andrine ble født 18. april 1861 på Hovin på Tyristrand hvor faren var oppført som innerst. Foreldrene var Ole Johannesen, født ca 1824, og Olea Christopherdatter, født 9. desember 1836 i Hole. Andrine hadde fem søsken, en av dem døde sju måneder gammel. De øvrige i søskenflokken var en eldre bror, en yngre søster og to yngre brødre. I pressen figurerer Andrine med ulike etternavn: Olsdatter, Olsen, Jonsrud, Olsdatter Johnsrud.

     Ved folketellingen i 1865 bodde familien i Pjåka hvor far er oppført som gårdbruker og selveier. De bodde på samme plassen i 1875 hvor far nå ble kalt selveier og nikkelverksarbeider. Andrine ble konfirmert 3. oktober 1875 på Tyristrand, og hadde karakteren meget godt i kristendomskunnskap og flid.  

     I 1891 er familien i Jonsrud under Pjåka. Andrine bodde ikke sammen med familien dette året, og jeg har dessverre ikke lyktes i å finne ut hvor hun da holdt til. Ifølge en artikkel i Kongsberg Blad publisert like etter drapet, kom hun i september 1894 i tjeneste hos familien Sandberg på Adamstuen. I artikkelen omtalte hennes husbondfolk henne som 

 

 …. en ganske ualmindelig brav, snil og flink Pige, hvem det var Dem en stor Sorg at miste, og hvem de vanskelig vil kunne faa Magen til. Hun er Datter af ganske velstaaende Forældre, som har givet hende en god Skoledannelse, bl a skrev hun en aldeles udmerket Kontorhaand. Afdøde var ifølge «Mrgbl» en alvorlig Pige, ikke letsindig, snarere lidt trist.

 

Overfall på kirkegården

Gjerningsmannen ble pågrepet allerede dagen etter. I sin forklaring under rettssaken forklarte han detaljert om sitt møte med Andrine på kvelden tredje juledag: Utpå kvelden etter overfallet på kirkegården hadde han oppe ved Vestre Aker kirke truffet en pike som på hans spørsmål fortalte ham at hun hadde vært på besøk nede i byen. Han foreslo så at de skulle bli i følge. Hun sprang bortover veien i et forsøk på å unnslippe. Han satte etter henne, grep henne og kastet henne overende slik at hun kom litt utenfor veien. Hun begynte å skrike, og han holdt da først hånden over munnen hennes, og da det ikke hjalp, rev han av seg den ullkrave som senere ble funnet på stedet. Han hørte deretter stemmer. Han klemte da hardere over hennes nese og munn, og fikk da sin vilje gjennom. Han oppfordret henne til å reise seg, men fikk ikke noe svar. Etter at han hadde reist seg, hørte han en gang en rallende lyd fra henne. Den snorkende lyd var det siste han hørte fra henne, men han hadde da ingen tanke om at hun var død.

     En forbipasserende som fant Andrine drept uttalte til Landsbladet 29. desember 1894:  

   

Skjønt han godt skulle kjenne den myrdede piken da hun tjente hos en nærboende slektning av hans hustru - var det umulig for ham å dra noen kjensel på liket, så mishandlet var hun. 

 

Andrine ble kvalt, lemlestet, voldtatt og drept denne tredje juledagen i 1894. Gjerningsmannen var Karl Larsen Sundby, også kalt Bøkkeren. Han var en 35 år gammel Kristianiagutt, født 2. juni 1859, en rutinert kutørjsgutt fra Damstredet på Rodeløkka som allerede var godt kjent av politiet og jevnlig straffet siden 1879. 

     Kutørjet eller Kutorget i Kristiania lå omtrent der Grønlands torg ligger i dag, og det var derfra kutørjsguttene fikk i oppdrag å drive kyr opp til slakteriene i Lakkegata, Tøyengata og andre steder. Strøket var rundt århundreskiftet også kjent som tilholdssted for alkoholikere, prostituerte, kriminelle og andre som levde «på kant med samfunnet» på forskjellige måter. 

 

En farlig mann   

Karl Sundbys kriminelle løpebane handlet om tyveri, ran, volds- og sedelighetsforbrytelser. I november 1894 hadde han klart å rømme fra en transport til Eg sinnsykeasyl. I ukene etter streifet han rundt i håp om å få arbeid. Lille julaften kom han tilbake til Kristiania hvor han de neste dagene streifet omkring og overnattet på tilfeldige steder. 

     Ettermiddagen annen juledag traff han to gutter som han ga seg i lag med, og han ville at de skulle få fatt i noen piker som de kunne skjenke eller få med på sirkus. I kveldingen gikk de tre i retning Vestre Aker kirke. I nærheten av kirkegården påtraff de en kvinne, og Sundby overfalt henne. Kvinnen bet bokstavelig talt fra seg og kjempet imot, og til alt hell kom en forbipasserende henne til unnsetning. Under rettssaken ga kvinnen som ble forulempet - frk. Ruud - en gripende og klar skildring av den fortvilte kampen hun hadde ført med ham. Han hadde hatt med seg en kniv og truet med å drepe henne. På et tidspunkt under tumultene hadde han uttalt: Er det ikke forbi med deg ennå?

     Fredrikstad Blad kunne 8. januar 1895 fortelle at Sundby hadde en kjæreste på Rodeløkka hvor han i lengre tid hadde hatt tilhold. Avisen hadde sendt en medarbeider opp til kjæresten, og hun fortalte at mens de bodde sammen, holdt han på å skrive en bok om kirken og samfunnet og som han sa at han skulle tjene tusener på. Folk der oppe som kjente ham, påsto at han hadde et utmerket hode, at han var en klok, slu, hoven og vill gutt. Et inntrykk som ble forsterket da jeg leste avisreferater fra rettssaken i ukene etter mordet. 

     I tiden etter mordet flommet avisene over av spekulasjoner om andre overfall og voldtekter han muligens kunne stå bak. Under et opphold på en gård i Høland høsten 1894 hadde han gjort seg skyldig i et voldsomt voldtektsforsøk mot en pike på nabogården. Det ble gitt melding til lensmannen uten at denne foretok seg noe. Hønefos Tidende stilte 18. januar 1895 spørsmål om han også kunne stå bak mordene på to unge damer på plassen Bjørnerud i Østre Aker. Han var på den tiden rundt atten år gammel, allerede godt kjent av politiet og straffet flere ganger.  

     Sundby ble dømt til straffarbeid på livstid for mordet på Andrine. Det ble vurdert slik at han ikke var sinnssyk i den perioden forbrytelsen ble begått, dette til tross for at han tidligere hadde vært innlagt ved Aarhus sinnssykehus etter å ha begått en sedelighetsforbrytelse i Danmark. Han hadde et kort opphold på Akershus straffeanstalt etter dommen for Ullevålmordet, men ble vurdert som sinnslidende under fengselsoppholdet. I 1896 ble han overført til det nyopprettede Kriminalasylet i Trondheim, ble der regnet som en av de farligste kriminelle og ble i mange år holdt isolert på cella. Han døde i 1938, 79 år gammel. 

 

Kvinnene organiserer seg

Kanskje leseren drar kjensel på historien. I 2021 ble det publisert en artikkel av Trond Smith- Meyer i bladet Før og nå, årsskrift for Sogn kultur- og historielag. Artikkelen er også nylig gjengitt i medlemsbladet til TyriStranden Historielag. Jeg ble først kjent med dette etter at denne artikkelen var påbegynt.  

     Voldtektsmordet på Ullevål i 1894 må sies å ha utløst en offentlig diskusjon som det kan være verdt å se nærmere på. Kvinnebevegelsen var godt etablert i Norge på 1890-tallet og hadde lenge arbeidet mot seksuelle overgrep mot kvinner og barn. Norsk Kvinnesaksforening ble etablert i 1884. 1880- og 1890årene var preget av store samfunnsmessige endringer, blant annet partidannelser, store politiske debatter, en aktiv sedelighetsdebatt og kvinnepolitisk oppblomstring. Framveksten av kvinnekampen på starten av 1880-tallet hadde som formål: kamp for politisk innflytelse, for likelønn og mot prostitusjon og vold mot kvinner. 

     Kvinners begrensninger handlet også om muligheten til akademisk utdannelse, blant annet illustrert gjennom historien til Marie Holst som høsten 1883 kom fra Vefsn til Kristiania med et ønske om å studere medisin. Først måtte hun skaffe seg examen artium. Hun henvendte seg derfor til privatskolen Aars og Voss, men fikk til svar at kvinner ikke kunne opptas som elever ettersom det ville gå ut over ånden ved skolen. Istedet ble det annonsert et privat artiumskurs hvor - foruten Marie Holst - flere kjente kvinner deltok, blant disse Cecilie Thoresen og Betzy Børresen (gift Kjelsberg). Cecilie Thoresen var i 1882 første kvinne her i landet som tok examen artium, og sammen med en mindre gruppe kvinner var hun en av stifterne til Diskusjonsklubben Skuld i november 1883. 

     På denne tiden var det ikke tillatt for kvinner å ta embetseksamen. Dette ble lempet på i 1884 ved at kvinner ble innrømmet retten til avlegge eksamen, dog uten rett til å tiltre et embete. Diskusjonsklubben Skuld var forløperen til Norsk Kvinnesaksforening som ble stiftet i juni 1884 med Hagbard Emanuel Berner som første formann etterfulgt av Ragna Nielsen i 1886. Berner var statsrevisor og stortingsrepresentant for Venstre. Som følge av interne stridigheter ble spørsmålet om politiske rettigheter allerede i 1885 løftet ut av kvinnesaksforeningen til en nystiftet forening, Kvindestemmeretsforeningen med Gina Krog som formann, en ivrig forkjemper for lik stemmerett for kvinner og menn. Ragna Nielsen støttet partiet Venstre, men var motstander av allmenn stemmerett for kvinner, spesielt kvinner av de lavere klasser.

 

«Han maa halshogges!»

Som en reaksjon på voldtekten og drapet på Andrine Johnsrud ble det allerede 9. januar 1895 - 13 dager etter mordet - arrangert et stort kvinnemøte i Kristiania Arbejdersamfunds storsal som var besøkt av over tusen kvinner. Hevntørsten rådet blant mange som ønsket gjeninnføring av dødsstraff, som ikke siden 1876 hadde vært praktisert i Norge. 

     Ragna Nielsen som var leder i kvinnesaksforeningen innledet:  

 

Norsk Kvindesagsforening har faat mange baade anonyme og navngivne Opfordringer til Afholdelse af dette Møde. Næsten alle lyder paa: Hævn! Hævn over morderen! Han maa halshogges! 

 

Dødsstraff ville Ragna Nielsen ikke gå inn for, da også en forbryter måtte få adgang til å forbedre seg, hevdet hun. Hun håpet imidlertid å få forsamlingens støtte for noen punkter som hun stilte som møtets krav til Justisdepartementet. Disse gikk direkte på gjerningsmannen, men også på seksualforbrytere generelt: 

 

Hvad man maatte kræve, var at faa saadanne Forbrydere uskadeliggjort og straffede paa en saadan Maade, at der stod Skræk af Straffen. 

 

Hun ønsket derfor at piskestraff skulle innføres for alle voldsforbrytelser, og at forbrytere med abnorme tilbøyeligheter skulle observeres.    

    Avslutningsvis ble det på møtet vedtatt å sende den myrdede piken Andrine Jonsruds foreldre følgende hilsen:  

 

Et Møde af over 1000 Kvinder, forsamlede i Christiania Arbeidersamfund, beder om Lov til at bevidne Andrine Jonsruds Forældre sin inderlige Deltagelse i deres bitre Sorg. Vi ved, at mange Kvinder over det hele Land har grædt af Smerte og Harme over Eders Datters Skjæbne. Det er derfor en Trang for os at faa udtalt for Eder alle disse Kvinders dybe Medfølelse.

 

Møtedeltagerne utbragte til slutt et spontant Leve! for Ragna Nielsen, som raskt svarte: Var det ikke bedre at udbringe et «Leve Retfærdigheden!»

 

Pressen tar avstand

Landets aviser var ikke like begeistret. Venstres hovedorgan Dagbladet reagerte på at det hadde rådet en hysterisk sinnsstemning på møtet, der en fru Grønn hadde gått inn for kastrasjon som straff. Avisen tok sterk avstand fra kravene om piskestraff, og anførte at selv saa kloge Damer som Fru Ragna Nielsen synes i denne Sag at ha tabt Selvbeherskelsen.

     Det ytterst konservative Morgenbladet fant det interessant - åpenbart ikke uten en viss skadefryd - at kvinnene nå gikk inn for pisking av voldsforbrytere. Da avisen ved en tidligere anledning hadde tatt til orde for denne type straff, var forslaget blitt møtt med hånlige henvisninger til middelalderens mørke.    Drapsmannen tok ordet etter å ha fått sin endelige dom 27. mars 1895. Han gikk sterkt imot innførelse av piskestraff, som han hevdet ikke ville tjene til noe. Selv hadde han fått 175 slag rotting og mørkt fengsel i 120 dager, og dette hadde bare gjort ham hard og hevngjerrig.

 

Et ord til kvinner i by og bygd

Ragna Nielsen hadde vært formann i Norsk Kvinnesaksforening siden 1889, og hadde før dette hatt en kortere periode som formann i årene 1886-1888. Allerede i 1886 hadde hun holdt et foredrag Om kvinders sikkerhed paa gaden. Dette resulterte i en henvendelse til politiet om manglende rettssikkerhet for kvinner, spesielt politiets håndtering av overgrep på åpen gate. Tiden var preget av mange og stygge overfallshistorier. Konstabler unnlot ofte å gripe inn når kvinner ble antastet.   

     Som et resultat av massemøtet skrev Ragna Nielsen en anmodning som ble sendt til Justisdepartementet i kvinnesaksforeningens navn, dog uten styrets godkjennelse: Norsk kvindesagsforenings andragende til justisdepartementet.  Et ord til kvinder i by og bygd er på ti sider og starter med en henvisning til mordet på Adamstuen.  

     Ragna Nielsens oppfordring til kvinner var å ta mot til seg og våge å gå alene om kvelden og natten. Overgrep skulle anmeldes, og overgriperen skulle få sin straff. Dette medførte at hun ble oppfattet som militant. 

     Allerede i 1886 hadde hun ønsket å statuere et eksempel ved å offentliggjøre navn på fire menn av den dannede klasse som hadde overfalt en halvt invalid kvinne, men foreningens styre hadde motsatt seg dette, som de også gjorde i 1895 med hennes forslag om å kreve piskestraff for voldsforbrytelser.       Ragna Nielsens anmodning til departementet var skjedd uten styrets tilslutning, og hennes håndtering av denne saken for øvrig førte til hennes avgang som leder av Norsk Kvinnesaksforening. 

 

Husmorlinjen i fokus

Ragna Nielsen var utvilsomt kontroversiell både som debattant og som leder. Mellom hennes første og andre periode som formann hadde Norsk Kvinnesaksforening dreid vekk fra prinsipielle spørsmål og mer og mer mot praktisk linje i form av husstell og husflid. Den såkalte husmorlinjen vant for alvor fram, og det er vel ikke helt feil å tenke at det tragiske dødsfallet til Andrine indirekte fikk stor betydning for den videre utviklingen av kvinnesaken i regi av Norsk Kvinnesaksforening.  

     Andrines begravelse fant sted 5. januar 1895. Under anmerkninger i kirkeboken for Vestre Aker står: begravet i Hole - og i kirkeboken for Tyristrand står: myrdet i Vestre Aker.

 

__________

Ullevål sykehus er bygget på grunn fra Store Ullevål og Lille Ullevål.  Lille Ullevål er fradelt Store Ullevål og ble i 1884-92 overtatt av Oslo kommune.

Litteratur

Moksnes        , Aslaug: Likestilling eller særstilling? Norsk Kvinnesaksforening 1884-1913. Gyldendal Norsk Forlag.  Oslo (1984).

 

Nielsen, Ragna: Norsk kvindesags andragende til justisdepartementet. Et ord til kvinder i by og bygd.  H. Asche-   houg & Co.s Forlag. Kristiania (1895).

Smith-Meyer, Trond: Ullevålmordet. Før og Nå, Sogn kultur- og historielags årsskrift 2021.  Også gjengitt i
Gamle minner nr 20, TyriStranden historielag (2022), s. 5-12.

Andre kilder
Aviser på Nasjonalbiblioteket, bl.a. Avisen Oslo, Kristiania, Morgenbladet, Dagbladet, Kongsberg Blad, Fredrik-   stad Blad, Vestlandske Tidende, Landsbladet Oslo, Hønefos Tidende.

 

Kirkebøker, Oslo Byleksikon, Lokalhistoriewiki.no

 

Vedlegg

Et ord til kvinder i by og bygd

 

Det er sjeldent, at den mandfolkeagtige opfatning af kvinder uden mændenes eget vidende, ja uden at de har anelse om det, kommer saa grelt frem som den har gjort under denne mordsag. Ved den første beretning om mordet stod i en avis om Andrine Jonsrud: hun var en bra og retskaffen pige, ikke smug – jeg undres om ikke mange kvinder ligesom jeg følte, som om de havde faaet et slag i ansigtet ved det ord. Saa vante er mændene til at dele kvinderne i de vakre og de stygge, det vil i grunden si, de nyttige og de unyttige, de, som har ret til at leve og de, som ingen ret har, at de selv her, ved denne grufulde anledning, røbede sit hjertes tanke! Hvad i al verden kom den stakkars, ulykkelige piges utseende sagen ved? Hvilken kvinde vilde ha skrevet om en tjenestegut, der var fundet myrdet: det var en bra og retskaffen gut, ikke vakker -? Og saa taltes der om, at hun havde «mistet sin ære». Hun, som kjæmpede som en helt imod rovdyret, skal hun ha den beskjæmmelse med sig i sin grav, at hun «mistede sin ære»? Skulde vi ikke bli enige om nu, at æren kan man kun miste ved æreløse handlinger. Og da den avskyelige morder for retten kom med de opbyggelige ord: «Kvinderne er skabte til at elskes», saa var der kanskje mænd, som smilte af de ord i en saadan mund, men jeg undres om en eneste tænkte paa, at han kun kom frem med en mening, som er blet indpodet i ham fra han var en gutunge, og som gaar igjennom det hele samfund: Kvinder er ikke som mænd skabte til at være frie, selvstændige mennesker; de er kun et tillæg til manden, bedømmes kun efter det maaal, hvorefter de kan behage ham eller ialfald være ham til nytte. Lige fra de øverste i samfundet og til saadanne som bødkeren er dette den almindelige mandfolkeopfatning.

 

Jeg siger dette, uagtet jeg ved, at jeg irriterer mange med det. Men da «Verdens Gang» var saa venlig at anvise kvinderne de opgaver, de burde ta op, saa tænkte jeg, at den opgave vilde jeg først og fremst ønske, alle kvinder i Norges land, unge og gamle, rige og fattige, vilde ta op: ved al sin færd og hele sit liv at tiltvinge sig en saadan respekt, at en tankegang som den, der paa saa mange maader er kommet tilsyne hos os under denne sag, snarlig maatte dø sin naturlige død.


Nielsen, Ragna: Norsk kvindesagsforenings andragende til justisdepartementet. Et ord til kvinder i by og bygd (utdrag), s. 14-

15onsdag 7. desember 2022

Slektens gang på Ringerike - Drolshammer, Veme i Norderhov

På min gårds-/slektsvandring fra Vestbygda/Sokna til Tyristrand, har jeg kommet til Drolshammer.
Gunder Evensen
fra Aure forflyttet seg fra Vestbygda, som grenser til Krødsherad, til Nord-Sæter på Veme. Sæter kjøpte han for 240 rd i 1767. Etterslekten hans bodde på Nord-Sæter, Sand og Drolshammer i over 100 år.
Sønnen Anders (født 1753 på Aure) kjøpte Drolshammer i 1789, og bosatte seg der med familien sin. Her vil jeg ta for meg Anders og hans etterkommere. Det er alltid spennende å se når og med hvem de gifter, seg og lever videre.
Jeg har bl.a. hatt kontakt med en av Drolshammers etterkommere, som kunne fortelle litt om familiens liv på gården siste halvdel av 1800 og fram til salget i 1900.

Drolshammer med gammelt matrikkelnr 247 var i Strangerfamliens eie de første ti-årene av 1700-tallet. I 1756 ble det holdt auksjon over deres halvpart i Drolshammer og Tronrud. Ved auksjonen ble høystbydende Christopher Ridder og Erik Hesselberg med 400 rd. kjøpere. De igjen solgte til Cathrine Stranger, enken etter Lars Jørgensen Stranger. Cathrine satt med gårdene i 3-4 år og solgte dem våren 1760 til Henrik Drolshammer (1703-1787), sønn av Christofer Hjelle (Gjelde) og hans hustru Anne Taraldsdatter. Sønnen Henrik og kona Berthe Olsdatter overtok gårdene. Etter kona Berthes død i ca 1770 gikk Henrik over på livøre. Gårdene (Drolshammer og Tronerud) ble drevet videre av dere sønner. I 1789 kjøpte Anders Gundersen en part i gården og i folketellingen 1801 er det det to familier der. Den andre familien solgte seg ut i 1805, slik at  Anders Gundersen ble nå ene-eier av gården.
Se Lagesen III side 70.

Anders far Gunder kjøpte i 1767 en del av Sætra, kalt Sand, for 240 riksdaler av sin søster Karens ektemann, Gaute Isachsen. Gunder bodde på Sand til han døde i 1789, ca 90 år gammel.
Gården ble overdratt til sønnen Anders 1789 for 500 riksdaler.

Anders Gundersen Aure/Drolshammer (1753-1830). Anders kjøpte også en annen del av Sætra, Lien/Lia for 300 rd. av Erik Andersen i 1798 og hadde denne delen til 1807. Lia hadde tidligere tilhørt svigerfaren, Lars Haraldsen.

10. februar 1779 giftet han seg med Aase Larsdatter Lia (1748-1836),
datter av Lars Haraldsen Lia (ca 1715-1795) og Eli Gulbrandsdatter Jonsrud (f. 1718).

 
Folketellingen 1801 bodde det to familier på Drolshammer:
Familie 1: Anders Gundersen med kona Aase Larsdatter med 4 barn.
(Aases slekt kommer jeg tilbake til senere i et annet innlegg.

Familie 2: Anders Olsen med kone Anne Cathrine, hans søster Berit og mor Amelin Pedersedatter på føderå. I 1805 solgte de seg ut, og mine tippoldeforeldre ble ene-eiere av Drolshammer.

Anders far Gunder (se fra Aure til Drolshammer) kjøpte 1767 som nevnt en del av Sæter, kalt Sand, for 240 riksdaler av sin søster Karens mann, Gaute Isachsen Haukedalen. Gunder bodde på Sand til han døde i 1789, ca 90 år gammel.
Gården ble overdratt til sønnen Anders 1789 for 500 riksdaler.

Anders og Aase fikk 7 barn, men kun 5 jenter vokste opp:
For å gjøre det litt enklere å forstå har jeg satt dem opp skjematisk her:

1) Thomas (1780, nov 1781)

2) Mari (1782-1855), giftet seg i Norderhov kirke i 9. januar 1802 med Truls Olsen Helgerud (1778).
Historien deres skrev jeg om i «Hringariki nr 1-2022.

3) Thomas (1783-1785)

4) Eli, (1785-1877) min 2xtippoldmor giftet seg 27. des. 1811 med Peder Syversen Heieren (1786-1812). De fikk en dødfødt sønn i juni 1812. Ektemannen Peder døde i november samme år.
Eli ble barnløs enke etter ett års ekteskap.
Hun arvet sin manns del i Heieren, og solgte en gårdspart til sin svoger Kristian, og Mikkelsplassen til svogeren Gulbrand. Totalt for begge stedene fikk hun 4000 rd.
Hun
giftet seg for annen gang
med Ole Olsen Haga (1787-1857). Bryllupet sto 31. juli 1813 i Norderhov kirke. Ole var bonde på Haga. Han hadde overtatt gården etter sin far Ole Olsen Domholt. De sådde bl.a hvete, rug, bygg, erter og poteter. I 1865 hadde de to hester, ti kuer, ni sauer og to griser. Kan nok si det var en travel hverdag for Eli.
Eli og Ole fikk 4 barn:
    a) Marte (1814-1838), gm. Anders Jonassen Røsholm (1810-1873)
    b) Anne (1816-1880) (min tippoldemor), gm. Ole Hansen Fægri (1817-1898)
    c) Ole Petter (1820-1900) ugift
    d) Randi Karine (1823-1913) ugift

(Livet på Haga kommer jeg tilbake til senere.)

5) Marthe (1787-1838). 5 år etter at Eli giftet seg til Haga, giftet søsteren Marthe i 1818 seg med Elis svoger Jens Olsen Haga (1790-1871).
De overtok Drolshammer og førte slekten videre på der. (To søstre gift med to brødre, søskenbytte).

Marthe og Jens fikk 3 sønner, 2 av dem levde opp          
a)
Ole (1820-1820)    
b) Ole
(1821-1879), giftet seg med Randi Karine Engebretsdatter Hollerud,
datter av Engebret Haraldsen Hollerud og Siri Olsdatter Haga.
Ole og Randi overtok Drolshammer.
De fikk 3 barn: Marte (1850-1936) g.m malermester Gulbrand Olsen Nøkleby, de flyttet til Drammen). Elise (1852-1935) var ugift og ble begravet på Hønefoss kirkegård. Jens (bildet) (1850-1904) g.m. Ingeborg Narvestad, de
var de siste av slekten som bodde på Drolshammer. Etter Jens død, flyttet Ingeborg og sønnene til Storgaten i Hønefoss (Karlsengården). Det traff hun Hans A. Rytterager som hun giftet seg med i 1912.
c) Anders
(1825-1901) Anders var ugift, han bodde og arbeidet på gården.

Folketelling 1900 bodde det 8 personer på Drolshammer:
Foruten Jens med kone Ingeborg og barna:
Randi Ingebregtsdatter født 1823 i Hole, føderaadskone
Elise Olsdatter født 1852, søster som hjelper til på gården
Karoline Olsdatter født 1882 tjenestejente, kreaturstel.
Anders Jensen Drolshammer født 1826. Lever av sine midler.
Gården ble solgt i 1904, da Jens Drolshammer døde.
Det var slutten på et langt liv på Drolshammer, fra 1789-1904.

6) Anne (1789-1877), giftet seg 21 augst 1813 med Nils Olsen Heieren/Busundhagen.
(
1793-1861). Nils var sønn av Ole Hansen Heieren/Haugen, og overtok
gården høsten 1824 da hans far døde. Nils solgte sin del i Heieren (L.nr.194) og kjøpte Nordre Bjerke på Ask. Familien flyttet til Ask med fem barn. De to siste barna ble født på Bjerke.
Anne og Nils fikk 7 barn:
a) Ole (1814-1877), gift i 1849 med Kristi Helgesdatter Tronrud (1824-1912).
Dette ekteskapet var barneløst.
b) Maria (1817-1896). Hun giftet seg to ganger, 1) Engebret Johannesen Brua (ca. 1798).
Han var sønn av Johannes Olsen Brua (Sørgefoss).
De fikk tre barn:
    1) Anne Karine (1841) FT 1875 bor hun hos sin onkel Anders på Bjerke, som pleiedatter og får
    betegnelsen "Tulling". FT 1891 bor hun sammen med sin på gården Søndre Valdersøen gnr1 bnr 2.
    2) Johannes (1842) gm. Julie Sofie Ingebretsdatter fra Norderhov. De flyttet til Christiania hvor han
    blir malermester. Kaller seg Bjerke.
    3) Niels (1844). Hjemmdøpt av Christian Heieren. Finner ikke konfirmasjonen
Johannes døde i 1845 bare 47 år gammel og Anne  satt tilbake med 3 små barn.
Hun giftet seg på nytt i 1863 i Hval kirke med Johan Pedersen Valderstøen, (1816 på Hofseie), Ådal. 
De fikk ingen felles barn. Johan dør i 1883, og i folketellingen for 1891 var Maria enke, hun bodde sammen med datteren Anne Karine som er ugift og delvis forsørget av fattigvesnet.
c) Anders (1819-1819),
d) Aasa (1822, død før 1828),
e) Aase (1828-1892), var gift to ganger: 1) 1857 med Hans Støverntangen (1821-1864).
De fikk 2 sønner:
    1) Jens (1858)
    2) Anders (1863).
Hans fikk en brutal død da han ble sparket av en hest med døden tilfølge i 1864. Jeg finner begge sønnene konfrimert i Lunder annex, men dessverre ingen flere opplysninger.
Aase giftet seg igjen 2) i 1867 med Elling Andersen Storbråten.
De bodde på Kittelsby da og fikk sønnen
    1) Nils Andreas i 1866.
Folketelleingen 1891 bor de på Baarnaas.
Aase dør av bronkitt i 1892. Elling gifter seg på nytt etter Aases bortgang. I 1900 bor han sammen med , ny kone Gunhild Hansdatter og deres felles barn på eiendommen Brækketræ.
 
      

 f) Anders (1831-1901), gm Anne Kirstine Jensdatter Averøen. Datter av Jens Halvorsen Averøyeiet og Kari Olsdatter. Alle brukte etternavnet Bjerke.
Jeg har notert 7 barn:
    1) Nils (1871),
    2) Anette (1873) gm. fyrbøter Karl August Evensen (1871-1919) Hovde fra Modum. De får sønnen
    Johan (1896). Johan er født på Hen. Familien flyttet til Modum hvor Karl er fyrbøter ved jernbanen.
    De bodde på gården Berg, Modum gnr 91lnr 68
    3) Karen (1875-1962), gm Krstian Bergersen (1881--1944). De gifter seg i Hønefoss Kirke,
    4) Johan (1878-1882).
    5) Martin (1880-1963), gm 1912 Johanne Karine Kristiansdatter (1883-1951) De var bosatt på Hen i
    Ådal hvor han bl.a. jobbet på Hen dampsag: De fikk en sønn Kristian (1915-1994).
    6) Johan (1883-1964) gm Malvine Dorthea. De giftet seg i Øvre Eiker i 1906.
    Tre barn: Margrete (1906-1916), Trygve (1909-1967) og Sverre (1911-1994)
    7) Nilsine (1888-1968) gm 1915 smed Oskar Johansen (1887-1954). To barn: Kåre (1912) og Johan
    (1915-1940).
    Oskar ble påkjørt av en bil på Hen og døde i novemter 1954.
    Nilsine døde på Olsviken pleiehjem 88 år gammel.
Anders dør på Rognerudeje og blir begravet i Hval kapell)

g) Lars (1834-?). I 1865 var han ugift gaardbruker og selveier på Bjerke bnr 1a. Finner ikke dødsfallet men han lever ved morens skifte i 1877.

I 1859 ble Bjerke delt i to, Nils solgte til sine sønner Anders og Lars. Sønnen Ole fikk skjøte på Busundhagen i 1859 (Lagesen III side 31).
Nils og Anne flyttet på livøre, hvor Nils døde i 1861 og Anne i 1877.

7) Kirsti (1792-1879), gift med Christian Syversen Heieren (1792-1850). (Søster Elis svoger).
(
Christians foreldre kom opprinnelig fra Modum. Syver Pedersen Hære (1750-1825) og Oline                         Christoffersdatter (1753) Morud. De kjøpte i 1796 en gårdspart i Heieren samt underliggende
 Sør-Sætra samt plasser, kvernhus og vanfald for 2400 rd.)

Kirsti og Christian fikk 5 barn :
a) Syver
(1816-1907), gm.1851 med Sara Thomasdtr. Ask (1817-1860), datter av Thomas Pedersen Ask og Kari Tronsdtr Lerberg. Sara var tidligere
gift med Jens Andersen Sesserud (1800-1849)
De fikk 4 barn, alle med navn Sesserud, Anders (1838-1840), Karen (1840-1890 gm. Tosten Christoffersen Hjelle 1834-1895 begge døde på Ullensaker), Anders (1843-1853) og Thomas (1846, konfirmert 1861).
Syver hadde en uekte datter, Karen f. 1848 med Anne Helgesdatter Tronrud.
Syver og Sara fikk 4 barn:
    1) Kirstine (1851) født på Heieren, gm 1876: Ole Pedersen Hole-ødegaarden Ask (1840).
        Syv barn: 1) Anders (1877), 2) Sofie (1879), 3)Inger Marie (1882), 4)Marthe (1885),
        5) Olava (1887), 6) Kaja (1889-1889), 7) Peter (1890).
Alle født på Holeødegaarden.
    2 Johan (1853-1902) gm Anne Mathea Nilsdatter (1848-1924) fra Sørumeje i Hole.
        De bosatte seg i Christiania. Johan var snekker. Alle brukte navnet Heieren.
        6 døtre: 1)Marie Sofie Nathalie (1874), 2)Tomine Severine (1876), 3)Jenny Mathilde (1878),
        4)Emma Karine (1881), 5)Kamilla Josefine (1883), 6)Edle Antonie (1885).


 3) Anne Matea (bildet) (1854-1924)
      gm Anders Olsen (1837-1914) Sandve/Alfheim fra Åmot i Modum.
     Ni barn (tok navnet Alfheim) 1) Stephan (1874-1969), 2) Ole (1876-1950)
    3) Thomas (1878-1965) 4) Carl (1882-1984) 5) Johannes Oliver 81885-1900)
    6) Anna Mathea (1887-1969) 7) Sarah Sofie (1888-1969) 8) Andreas
    (1891-1929) 9) Dagny (1896-1913)
4 Othilie Beate (1856).
Folketellingen 1875 bor hun hos slektninger på på
    gården Grande, Ørland, ugift, husjomfru.
    Etter det finner jeg ingen spor etter henne.
  
Syver var bonde og bruker i 3. generasjon på gården Heieren i Norderhov Sogn. Hans livshistorie var preget av motgang og konkurs, samt at han tidlig ble enkemann.
Årsaken hvorfor han gikk konkurs i 1863 er uviss. Han måtte selge gården, men i første omgang kunne han bli boende på Heieren, i og med at moren hans, Kirsti Andersdatter Drolshammer, hadde kår der.
I 1875 bor han i Orkdal, er enkemann og skogoppsynsmann. Han døde på Ve pleiehjem i 1907, 91 år gammel.
 
b) Anders
(f. 1818-1906) gm Ingeborg Andesdtr. Hilsen (1817-1885) Modum. Datter av
    Anders Pedersen og Berthe Olsdatter Hilsen.
    I 1865 er Anders gaardbruker på Tronrud og forpakter Tronrud skog lnr. 182b.
    8 barn: 1) Christian (1843-1920), 2) Anders (1846-1925) 3) Ole (1850), 4) Thorvald (1852),
    5) Edvard (1854-1935), 6) Anton (1856-1915), 7) Berthe Karine (1859), 8)Maren Oline (1860).
     Alle tok navnet Tronrud.

1872 utvandret Anders og familien til Nordamerika.

c) Olea (1821-1903) giftet seg med Erik Olsen Halkinrud (1823-1879). Sønn av Ole Eriksen og Anne
    Ellingsdatter Halkinrud. De begge dør på Sesserud.
    7 barn alle født på Halkinrud:
    1) Ole (1845-1871). Ugift, dør på Gaardhammar
    2) Christian (1847-1935), gm Gunhild Narvesdatter Hjelmerud (1939-1926) datter av Narve Tronsen
        Hjelmerud og Anne Jonsdatter Støveren.
        Christian og Gunhild fikk 5 barn: 1) Erik (1875), 2) Maren (1879 gift Kittelsby), 3) Karoline
        (1880-1961 gift med Casper Sesserud), 4) Erik (1882-1974), 5) Anna (1884-1941 gift Wexhal)
        (1882-1974) og 5) Anna (1884-1941)
    

3) Anne Kristin (1850-1920), gm Elling Helgesen Krogsrud (1845-1905).
    Jeg har notert 3 barn: Helge (1871), Gustave Antoinie (1879-1882) og
    Gustava Emilie (2882-1927) gift med Kristian Pretrud fra Drøbak (1874-1960)
4) Edvard (1852-1920 død i Søgne). Var gift to ganger:
        1) Karoline Hansdatter fra Sørum (1851)
        tre barn: Aslaug (1892), Einar (1893).
og Asbjørn (1894). Han bor som
        pleiesønn hos sin tante Annette på Bergerud i 1900.

        2) Augusta Gurine fra Søgne (1896) 
       to barn: Wilhilmine Cecilie (1902) og Harald (1908)
        Alle barna er født på Pukerud.
5) Andreas (1855), Folketellingen 1875 bor han på Sesserud med famlien.
    Finnner han ikke senere.
    6) Annette (1858), gift med Hans Ellingsen Evjua/Bergerud (1857-1923).
        Ekteskapet var barnløst men hadde pleisønnen Asbjørn Edvardsen Halkinrud.
    7) Knud (1862-1863)
     
d
) Peder (1826-1843). Ugift. Han druknet i august 1843 ved bading .
e) Aase (1829-1893). Hun giftet seg med Tron Thomassen Ask Sesserud (f. ca 1825-1882)
Sønn av Thomas Pedersen Ask og Kari Lerberg. Tron overtok Sesserud matr.nr 212/503b på skifte etter
sin far. (Se Lagesen III side 8)
    De fikk 7 barn:

     1) Karine (1854) gm Andreas Andersen Flaskerud (1854)
        Jeg finner 3 barn: Olga (1884), Aksel (1887) og Karl Alfred (1895)         
        Folketellingen 1920 bor Andreas med kone og sønnen Karl Alfred på Kjosplassen. De to andre
        finner jeg ikke.
    2) Christine (1857-1857)
    3) Thomas (1859)    

    4) Oline (1861)
utvandrer 1883 fra Sogndal til Boston USA sammen med søsteren Kaja.
        De var begge ugifte. Ved morens skifte i 1893 bor hun i Amerika. Oline kommer hjem med sønnen

        Villiam Elias Andersen f. 1896 i Boston.
         I
1900 bor hun på Sesserud hos brodern. Hun står som snedkermesters kone med sønnen sin.
     5) Kaja (1863) Utvandrer sammen med søsteren Oline til USA i 1883, Hun kommer hjem og bor på
         Sesserud ved morens bortgang. I 1905 reiser hun tilbake til Boston. Hun står som ugift tjenestepike
         36 år. Også denne gangen med utreise fra Sogndal.
    6) Andreas (1866-1884) Ugift
    7) Kasper (1869-1952). G.m.(1904) Karoline Christiansdatter Halkinrud (1880-1961)
        2 barn: Ågot (1905-1987 og Anna (1907-1993)
        Folketellingen 1920 bor de på Tangerud 175/8

I 1865 var Kirsti enke og bodde på føderåd på Heieren, Lnr 190a.

For noen år siden kom jeg i kontakt med en etterkommer av familien på Drolshammer, Kjell Drolshammer, var barnebarnet til Drolshammers siste eier Jens Olsen (1855-1904). Kjell sendte meg bestefarens minner fra livet på gården, og jeg har fått lov til å gjengi fortellingen her. Den gir et innblikk i livet på gården, sett med en ung gutts øyne:

Oles minner om livet på gården..
..barndom, oppvekst og skolegang på Drolshammer siste halvdel av 1800-tallet:

«Her var det et allsidig liv for en liten krabat. Det var dyr av ulik art som kuer, hester, griser, høner mm. Høner fikk han til og med på kroken under sine fisketuropplevelser ved elva.

På gården var det en stor låve og et stabbur. Dessuten fantes det en smie ikke så langt unna. Gården lå ved veien som tok av fra Hallingdalsveien like før Veme kirke, nå med avmerking mot Lia.
Dette var en stor omvei å gå når vesle Ole skulle begynne på skolen. Det var å passere elven Sogna på en av tre måter: med båt eller flåte, over ei hengebru rett nedom gården, eller på isen når elva var frosset. Langs Soknaelva kan det være riktig kaldt, så det hendte at isen la seg i elvas stille strøk. 

Ole var nok en oppfinnsom liten kar. Han fortalte at engang måtte han i skammekroken på skolen, kommandert ditt av lærer fru Aalde. Han syntes nok dette var urettferdig, men tok det som en mann.
På gården var det tjenestefolk på denne tiden, og en historie ble fortalt da han blandet krutt i tobakken til gårdsgutten - slik at denne “ble helt svart i trynet” og rasende.

Ungene på gården var født til frihet, og ved elva Sogna hadde de sine fantastiske fiskeopplevelser. De ble naturens menn, som skogsarbeider og gårdbruker og som friluftsmenn i skog og på fjellvidder. Ungene hadde trått sine barnesko nær Holleias store skoger, og med aner som hadde vært jegere og fiskere var nok noe av dette tilfalt deres genetiske struktur.
Ole hadde et meget godt forhold til onkel Anders. Anders var ungkar (født på Drolshammer i 1825), han bodde og arbeidet på gården.  Anders var formuende, og lånte ut noen kroner både her der. Anders bisto blandt annet til altertavlen i Veme kirke. Ole snakket mye om onkel Anders, det kan nok komme av den sterke opplevelsen han fikk da han fant Anders død ikke så langt fra smia, der Anders brant bråte. Anders ble funnet forbrent og med pipa i munnen.

I 1904 ble det besluttet at gården skulle selges. Daværende eier Jens Olsen led av magekreft og ønsket ikke at kona og ungene skulle slite videre på gården. Kona flyttet med ungene til Storgaten i Hønefoss.» Noen år senere giftet hun seg på nytt med Jens Olsen Rytterager. Hun døde på gården Skramstad i Haug 25 juli 1935.
Drolshammer var i familiens eie fra 1789-1904, altså i 115 år. Det skjedde mye på alle disse årene, både sorg og glede. Fra stor barnedødlighet til bryllup og fest. Slit og strev, men også mange gode minner skal vi tro historien til Ole.

Ei god kirkegårdshistorie fra Veme fortalt av Audun Frode Ringkjøp som var organist i mange år:

Det var to sykkelturister, slitne og trøtte, som seint en augustkveld var på leiting langs riksvei 7 gjennom Veme etter et sted å overnatte i telt. Det var stummende mørkt, og de to turistene var ikke så helt sikre på hvor de var. Men etter ei god stunds leiting fant de ei grasslette som de syntes å være bra, og de slo seg til der om natta.

Stor var derimot deres forskrekkelse da de våknet neste morgen og oppdaget at de hadde flere gravstøtter bak teltet.

Kirketjener Gunnar Stensrud var i full gang med å slå plenen, og litt nervøse beklaget til to syklistene sin brøde, og antydet at det kunne vel ikke være helt lovlig å legge seg ned på et slikt sted. "Å jo", svarte Stensrud, rolig som alltid, "men det er itte lov å stå oppatt".

Familien har hadde bidratt til byggingen, og var sterkt knyttet til Veme kirke

Det var slutten på et langt slektsliv på Drolshammer, fra 1789-1904.


 Denne gravstøtten står på Hønefoss kirkegård idag (rett bak kirken). Dessverre er gravene fra Veme kirke slettet.
Ingeborg som var den siste som bodde på gården, giftet seg sener Rytterager.