tirsdag 27. august 2013

Agneta Aronsdotter - min oldemor fra Tanum i Sverige

Agneta Aronsdotter alias Anette Nilsen,
det er min oldemor...

Hun står for meg som ei "grepa dame"

med framtidsvyer, humor og kreativitet. Hennes innkomst i denne verden var tøff, da hun var et "uekte barn". Det har vært spennende å følge hennes livsløp som jeg vil formidle gjennom 2 blogger, en fra Bohuslän i Sverige, hennes foreldre og søsken og en fra livet på Jar i Bærum med mann og barn.

Den 6. november 1847 så Agneta dagens lys på Kalleby, Tanum, Sverige,
hennes mor var pigen Maria Hansdatter. Maria var ugift, og hun oppga Aron Johansson som pappa til pigebarnet. Aron påtok seg farskapet og barnets navn ble Agneta Aronsdotter.
Agnetas faddere var Johanna Hansdatter under Heljerød, hennes tante, og soldat Olof Häll, Johannas ektemann.

Faren: Aron Johansson ble født på Kalleby, Tanum 15. mars 1826. Han var sønn av Johannes Persson d.y og Sara Andersdotter (1783 - ????) Sara var 43 år da Aron ble født. (Hun var antagelig enke etter Johannes Persson d.e.)
Arons søsken var: Paul f. 10 april 1808, Andreas f. 21. febr. 1810, Anna Stina f. 12. august 1811, Johanna Lisa f. 28. desember 1812, Carolina f. 6. desember 1815, Andreas f. 14. mai 1818, Carl f. 6. januar 1821, Anna Maja f. 2. mai 1823.
Aron gifter seg i 1849 med Hedda Gustavsdatter (født Tanum 15.3.1826), de får 4 barn.
Barna deres og Agnetas halvsøsken er: Johan Hilmer f. 1.5.1850, Gustava f. 6.6.1853, Carl Samuel f. 19.4.1858 og Hans Anton f. 19.9.1861. De 2 første er født i Tanum, Sverige, mens de 2 siste er født i Borre, Norge.
17. juli 1860 flytter de til Norge: Aron flytter fra Kalleby til Norge med familien og bosetter seg i Ollebakgaden 4, Horten. Etter det jeg kan finne om han blir han boende der til han i
1871 emigrerer til Chicago, Amerika. Aron og Hedda/Hilda? med barna Gustava, Carl og Hans reiser fra Horten med båten "Edda". Turen over kostet 35 spd. for hver av dem. Eldstesønnen Johan Hilmer er ikke med, finner ingen senere spor etter han heller.
31. oktober 1869: Aron er forlover for Agneta i hennes bryllup med Jacob Nilsen.

Moren: Maria Hansdatter
ble født i Qville (Kville) 12. juni 1824 og døpt den 16. juni. Hennes foreldre var soldat Hans Tiger (1785 - 21.8.1861) og Dordi Jonasdatter, (17.10.1781 - 5.2.1864). De bodde på plassen Stenli under Tylft.
Marias søsken var: Andreas f. 1. juni 1817,  og Johanna f. 11. januar 1819.

1847: (husforhør 1844-1850, Kalleby, s.21) Maria tar med seg Agneta og flytter til søstern Johanna og hennes famile til gården Heljerød.
På dette husforhøret ser vi Arons bror Carl med famile, hans mor som har blitt enke og Maria med datter Agneta (ute i margen). Det står at de flytter til Heljerød med anmerkningen til hvem?... det er nok til Marias søster og famile.
Etter en del søk finner jeg dem ikke igjen før i 1857. Vil tro at Maria har jobbet litt rundt omkring som "pige".

1857: Maria med Agneta på gården Annerås. Agneta har nå blitt ca 11 år. Skriften ytterst til høyre er nesten uleselig men det ser ut til at de flytter til Kville. Her har dessverre kirken brendt ned, og med den endel kirkebøker, det er derfor vanskelig å finne noen spor der.
I det samme huforhøret står det at de flytter til gården Oxtorp. Det er tydelig at de flytter litt rundt omkring som "piger" (tjenestejenter) før de antagelig flytter tilbake til Kville.
Jeg vet at Marias foreldre bor i Kville på Ryk Mellangård. Faren dør "utfattig" i 1861 og moren i 1864. Det er nærliggende og tro at Maria reiser til dem. Sannsyligvis setter hun igjen Agneta her for å hjelpe besteforeldene. Dette er siste gang jeg kan finne dem sammen. Faren er avskjediget soldat. Jeg har ingen fakta og bevis på dette, det virker bare logisk.

18. januar 1861 føder Maria nok et uekte barn.
Hans Martin blir født på Anrås Stora, Nordgården. Han står uten etternavn ved fødsel og stedet er Tanum. Jeg har ikke klart å finne ut noe mer om hans opphav. Senere opererer han med etternavnet Johansson, vet ikke hvor det kommer fra.
Nå har Agneta nok en halvbror.
6. november 1862 flytter mor og sønn fra Anrås.

1880: Finner jeg Hans Martin i Krossekärr, Grebbestad. Han er backstughjelper. Det er tydelig at han slår seg ned her.
8. mars 1883 gifter han seg  med Anna Matilda Pålsdatter (f. 1869 Tanum). Senere får de barna: Elsa Matilda f. 16.9.1893, Olga Natalia f. 26.6.1897 og Viola Gustava Maria f. 7.7.1903.

Husforhør 1892-1900 finner jeg Maria hos sønnen, så det er tydelig at hun flytter til sønnen på sine eldre dager.

29. juni 1899 dør hun i Krosskärr, Grebbestad
I skifte etter Maria nevnes overhode ikke datteren Agneta, sønnen er enearving. Hva som har skjedd forut her vil vel alltid forbli en hemmelighet. Det kan tyde på at mor og datter ikke har hatt kontakt siden hun var i 11-12 år.

13. oktober 1866: Agneta flytter fra Grebbestad til Norge og en ny epoke starter for henne i nabolandet i vest.
Hva som fikk min 19-årige oldemor til å ta denne avgjørelsen er vanskelig å si. Hennes far og hans famlie bor i Horten, det kan kanskje ha vært av avgjørenden betydning samtidig som framtidsustiktene i Bohuslän kanskje ikke var av de beste... dette blir et tankespill.

Min oldemor Agneta Aronsdotter, giftet seg med Jacob Nilsen, Jar i Bærum. Her levde de på husmannsplassen "Pladsen". Han var enkemann med mange barn fra et tidligere ekteskap. Sammen fikk de 10 barn og hun startet et blomsterforretning i Oslo. En dame det står stor respekt av... Hun tok navnet Anette Nilsen og er registrert med den i folketellingen 1910.

Før jeg avslutter dette kapitellet om mine forfedre vil jeg skrive litt om Hans Martins barn. Kanskje noen kjenner hans etterkommer slik at jeg kan komme i kontakt med dem.

Hans Martin og hans kone ble boende i Krosskärr, Grebbestad.
Hans Martin Johansson døde 6. juli 1942, 81 år gammel, 
hans kone Anna Matilda døde 29. mars 1958, 89 år gammel.
Jeg har opplysninger om 2 av døtrene:
Olga Natalia giftet seg Persson. Familien bor på adressen Träringen 73, 41679 Gøteborg. Hun døde 12. januar 1978, 85 år gammel
Viola Gustava Maria giftet seg Carlsson. Familien bodde på adressen Vaniljgatan 26, 42545 Angered. Hun dør 19. januar 1994, 91 år gammel. Begge to var gifte da de døde.

Jeg regner med at det er etterkommere etter dem. Det ville være flott å få kontakt med mine svenske slektninger.
Datteren Elsa Matilda har jeg ingen opplysninger om.

Til slutt vil jeg legge ved skifte etter min tippoldemor Maria Hansdatter:
Skiftet sier litt om livet til en "pige" på den tiden og hva som er igjen etter et langt liv i andres tjeneste.
Tanum Häradsrätt F11:14. No 2 Tan HT 1899:
År 1899 den 17. juli förrätteds bouppteckning efre innhyses enkan Maria Hansdotter i Krossekärr som herstades aflidit den 4 sistlina juni och så som sterbhusegare efterlamnad:
Myndiga sonen Hans Martin Johansson fødd den 18. januari 1861.

Boet uppgafs under edlig förpligtelse af sonen samt antecknade og varderades i følgende ordning:
Tillgånger:
1/2 dussin lintyg kr 4,00 - 4 st trojor kr 2,00 - 4 par strupmpar kr 3,00 - 3 underkjortler kr. 3,00 - 2 schalar kr. 4,00 - 2????dukar kr. 1,50 1 par k??nger kr 2,00 - diverse bøker kr. 1,50
Tilsammen kr. 33,00
Skulder:
Begrafningskostnader kr 25,00
Boets behålllning        kr. 8,00

Sålunde enligt uppgift antecknadt och värderat, betyga som ofvan
Carl Alexandersson (sign)      Alfred Johansson (sign)
Att alt blifvit rätt uppgifvit och inete med vet och vilja blifvidt doldt eller utelämnad intygas under edlig förpligtelse som ofvan.
Hans Martin Johansson (sign).

Et lite sukk til slutt; i skiftet står det at hun er enke... jeg har aldri funnet noe ekteskap og mann hos henne... så hvis noen vet noe jeg ikke vet.....
Jeg vil også benytte anledningen til å takk min gode medhjelper i "Slektshjørnet",
disse opplysningen hadde jeg aldri klart å finne alene, samt at jeg fikk mye lærdom om hvordan jeg
finner fram i det svenske digitalarkivet.
T A K K :-)

fredag 16. august 2013

Erich Carlsen Staalhandske - oppdatering med ny informasjon.

Jeg ønsker nå å oppdatere det forrige innlegget angånde "far sjøl";  Erich Carlsen
Det dukker stadig opp nye interessante hendelser ved å søke på nettet. Det er utrolig mange kunnskapsrike folk som sitter på slektsforumene, de gir av sin viten til oss med mange spørsmål.

Gjennom en diskusjon vedr Erich Carlsens døtre kom det nye fakta på bordet.

Det viser seg at Erich var gift 4 ganger, ikke 3 som tidligere skrevet. Aktiv "kar" det der, men så ble han jo 85 år gammel. For ordens skyld så var han antagelig ca. 40 år når han kom til Norge.

Han giftet seg for 2. gang i Eiker/Fiskum med Eli Jensdatter. Dette ble oppdaget da vi fant hennes død i Kongberg 22. juni 1757. Her står det at hun var svensk og 48 år gammel, d.v.s. født ca 1709.
Spørmålet dukket da opp, hvordan kunne hun ha født 4 barn henholdsvis i årene 1717 - 1725 - 1728 og 1735?
Det neste jeg stusset over var navnet, hvordan kunne Elisabet/Lisbet bli til Elen i kirkboken for Kongsberg.

Ved en tilfeldighet kom jeg over det nye giftemåleti kirkeboken for Eiker. De forlovet seg 2. november 1749 i Eiker...
Gjennom fødselen til Eric Erichsen (se forrige innlegg) i Hof 1735 vet jeg at hans første kone het Elisabeth Jensdatter. Utenom denne fødslen + en dåp (Hof 1735 1/47), hvor det står: "fadder Elisabeth Staalhansche" ble navnet hennes stadfestet.

Fra Erichs skifte på Kongsberg vet jeg at han hadde 4 barn (som vokste opp) det kan ha vært flere som ikke er funnet, men da døde de i såfall som barn og er ikke er nevnt i skiftet.

Jeg tar barna kronologisk her, men gjør oppmerksom på at jeg ikke har funnet fødslene til 3 av dem men har regnet ut fødselsår fra nevnte aldre, dette kan selvsagt vike litt med et år i hver retning eller feilskriving.

1717          Lisbeth Erichsdatter Staalhandske
1725          Petter/Peder Erichsøn Staalhandkske
1729          Christine/Kristi Erichsdatter Staalhandske
1735          Eric, min 3. tippoldefar (jeg bruker denne skrivemåten på han, da det sto slik i
                  kirkeboken.
                  Det er også en fin måte å holde alle Erich'ene som dukker opp etterhvert, fra
                  hverandre).

For den våkne leser, kanskje for de spesiellt interesserte, jeg legger ut noen tankekors her som gjør slektsgranskning til noe ekstra spennende.

Ifølge Vigerusts (se forrige linken) sier Erich at han kom til Norge i 1718... bosatte seg i Hof, når??. Jobbet som hammersmed ved Eidsfoss Jernverk 29. november 1734, dette underbygges også av Erics fødsel i 1735.
Dog fødselen til de 3 første barna kan jeg ikke finne i Hofs kirkebøker...
Hans første ekteskap med Elisabeth Jensdatter kan jeg ikke finne, hvor var hun og datteren Lisbeth før 1718?
Det som også er merkelig med de to første ekeskapene er navn og nasjonalitet. Ut fra det jeg nå vet, vil jeg tro at også Elisabeth er svensk. Lisbeth er født før Erich kom til Norge
Både Elisabeth (1) og Eli (2) har nesten identiske fornavn, begge heter Jensdatter til etternavn, og antagelig er svenske. Det står i kirkeboka ved Eli/Elans død at hun er svensk...

Alle barna er ektefødte...
Jeg har også lett etter dem som konfirmanter, med i følge et spørsmål i "Slektshjørnet" viser det seg at konfirmasjoner (Wikipedia) ble innført i 1736. Jeg leter fortsatt etter Erics konfrimasjon men finner den ikke i Hof eller Eiker/Fiskums kirkebøker.
I min neste blogg vil jeg komme nærmere inn på de 4 barna og hva det ble med dem. Lisbeth giftet seg faktisk i Norderhov i 1742 med Anders Erichsen Wiul.

Dette er nok for denne gang og hvis noen kan kaste lys over disse spørsmålene min "hopper jeg i taket av glede".

Bruk gjerne kommentarfeltet her på bloggen, eller skriv på facebook der jeg kunngjør bloggen min.