tirsdag 30. juli 2013

Eiel Eriksen og Maren Elise Olsdatter Fægri, et lite stykke Ringerikes historie

En liten romantisk historie fra Tyristrand.
 Eiel og Elise i forvalterboligen i Skjærdalen, Tyristrand

På gården Bråten under Eger Papirmølle i Vestfossen kom en liten gutt til verden i 22. februar 1841. Han fikk navnet Eiel.
Guttens far var mølleren Erich Erichsen Staalhanske (se linken) og moren Else Olsdatter, fra plassen Island under Fossesholm.
Familens huspostil: Sex Bøger om den sande Christendom af Johan arrndt. - Christiansand 1838. Trygt hos O.P. Moe af S.A. Steen
På 1. perm: Tihører Erik Eriksen Braathen. Køpt for 1 spd. 88 ss, den 30. april 1839.
På 1. blad: "Den 22. februar 1841 blev vor lille søn Eiel fød til den syndige verden i pladsen Braateen uder Eger Papirmølle."

På gården Fegri på Tyristrand kom lille Maren Elise Olsdatter til verden 22. juni 1846. Hennes foreldre var bonde Ole Hansen Fægri og Anne Olsdatter Haga, fra gården Haga på Stranden. Hun brukte navnet Elise til hverdags så jeg vil bruke det navnet her.

I denne historien er det en 3. person, nemlig bruksbestyrer på Skjærdalen. Lars Andreas Erichsen Staalhandske som var Eiel onkel.
Lars Andreas var født 16. november 1826. Han var bruksforvalter ved Skjærdalen Brug på Tyristrand. 1 1866 kjøpte han gården Solberg (Slottet). Han var gift 2 ganger men hadde kun barn kun med den første konen Grete Karine Halvorsdatter Gravdahl fra Sandvers prestegjeld.
Han døde av lungebetennelse 14. januar 1891.

For å gjøre en lang historie kort... Tidene ble etterhånden dårligere på Eker Papirmølle. Erich og Else tok med seg ungene, Eiel, Ole, Andreas og Bolette på flytttelasset, først til Mjøndalen og i 1852 kom de Hønefoss hvor han begynte som møller ved Arnemannsmøllen (se linken ovenfor).
Her bosatte de seg i apoteker Gøtzchers gård (i Stabellsgaten).

Erich var en aktiv borger av byen, og folk kunne lese om han ved enkelte andledninger i Ringerikes blad:
Ringerikes Blad 20. nov. 1857:
"Ved C. Th. Arnemanns Møllebrug er Tørkepanden i stand og staar til Tjeneste for Enhver. Prisen er  10 sh. pr Tønde, når vi skal tørke, men 6 pr. Tønde naar man tørker sev. Ved haves ved Møllen.
Erik Erichsen."
"Efter Ringerikes Blad 30. sept. 1859 ble der holdt møte i Hønefoss og bl.a. tegnet aksjer i ny jernbane. Blandt underskriverne er : Erik Eriksen, Møller og Handelseborger. Lars A. Eriksen, brugsfuldmægtig." (De var brødre.)
Min tippoldemor Else med datteren Bolette og sønnene Eiel og Andreas

23. september 1862 skjedde det en tragisk hendelse i familien, Erich falt i fossen og druknet. Han ble gravlagt ved Norderhov Kirke, da Hønefoss nye kirke ikke var ferdig på det tidspunktet.

Eiel og Andreas dro til sin onkel Lars på Tyristrand for å ta arbeide. Eiel ved bruket og Andreas ved sagbruget under Skjærdalen.

Sagmester Andreas Eriksen


Bolette ble igjen hos sin mor i Hønefoss.
Senere flyttet hun til Storgaten 7 hvor også  hennes niese Else bodde

Jeg har hørt at de startet en et sted hvor folk kunne komme å selge sine håndarbeider, dette for å lette på den tøffe økonomien det var hos folk på denne tiden.
Dette ble en forløper til dagens Husfliden. Dessverre har jeg ikke klart å finne noe om dette og håper at hvis noen leser dette og vet noe om et slikt utsalg, vil jeg sette pris på tilbakemeldinger.


På sine eldre dager flyttet Else til sin sønn Andreas på Tyristrand, hvor hun døde15. mai 1887På Fægri endret også tidene seg og den store utvandringen til Amerika hadde startet. Ole Hansen med kone Anne Haga bestemte seg på å prøve lykken "over there".  I 1863 solgte han gården Fægri og startet den lange reisen med kone og ungene, Hans Andreas, Matilde Olava, Ole Martin, Johan Edvard og Anton. De flyttet først til Aker og senere reiste de til Amerika, det forgjette land.
Så langt jeg vet er det ingen etterkommere av denne familien i Amerika.

Elise ble ikke med på flyttelasset. Hun skulle konfirmeres og tanken var å ble gjenforenet med familien i Amerika etter konfirmasjonen. Hun flyttet til Lars Andreas Eriksen husholdning, se folketellingen 1865 og tok tjeneste på gården.
På gården traff hun Eiel og romantikken blomstret på den vakre gården på Tyristrand.
Folketellingen 1865 så slik ut:

29. juli 1869 sto bryllupet og Elises amerikatur var "en saga blott".
De bodde i noen år på Solberg hvor endel av barna ble født. Da Eiels onkel Lars døde fikk Eiel stillingen som bruksforvalter og de flyttet ned i forvalterboligen.

I boken "Skjærdalen" leser jeg følgende:
20. september 1901 brandt låvebygningen til forvalterboligen. Brannen startet kl. 10.30 på formiddagen og all produksjon på fabrikken stanset da alle de ansatte var med på å slukke. Bygningen var forsikret, likeså avlingen som var i hus og tihørte fullmektig Eriksen, samt en del varer tilhørende landhandler Edvardsen. Brannårsaken var ukjent.
Videre leser jeg i boken et utdrag av skatteligningen for 1901 at bl.a.  Fuldmektig Eiel Eriksen tjente 2050,- kroner, derav betalte han 92 kroner i kommuneskatt og 20,- kroner i statsskatt.

De fikk barna:


1. Erik Eriksen, født 1869: min bestefar, og grunnlegger av Hønefos Verktøifabrik i 1900.
2. Ole Solberg, født 1871: tok militær utdannelse. Han tjenestegjorde bl.a. ved Hvalsmoen. Senere ble han stasjonsmester.

3. Afolf Eriksen, født 1873: døde tidlig


4. Else Eriksen født 1875: startet forretning i Stabellsgaten (Grandgården) hvor hun solgte kjolerog stoffer. Det ble også sydd og solgt dyner der.
(I manko av et ungdomsbilde av tante Else bruker jeg dette)
5. Håkon Solberg født 1877, forble på Tyristrand og jobbet på bruket, han giftet seg aldri.


6. og 7. ble tvillinger, Olaf og Berthe Marie født 1880.
     (Mangler bilde av Olaf, skal prøve å spore det opp)
     Olaf bosatte seg på Tyristrand hvor han var herredskasserer.
   
Marie brukte hele sitt liv i Frelesarmen, var bla. slumsøster i Hønefoss og fikk en høy grad i korpset.

8. Einar Solberg, født 1884, emigrerte til Amerika, Wisconsin. Han arbeidet innen telefon/telegraf

9. Harald Eriksen, født 1887, startet sportsforrening i Stabellsgaten.


10. Hanna Eriksen, født 1889. Hanna stelte hos sin bror Harald som ble tidlig enkeman. Hun hjalp også andre som trang en ekstra hånd.

Dette ble en rask gjennomgang av familien min. Jeg vil nok komme tilbake til flere av dem i et senere innlegg, men for tiden holder jeg meg til dette.
 Her er 3 generasjoner Eriksen, bildet er tatt i 1875. Det viser Else Olsdatter med sønn Eiel, svigerdatter Elise og barnebarna Erik og Ole stående, jeg er litt usikker på om barnet på fanget er Adolf eller Else, men etter antrekket vil jeg tro det er Else.
Familen - nå i voksen alder
 ***
En stor takk til Frøydun Fagervold, barnebarnet til Ole Solberg for lån av bilder
og fine samtaler om slekta.

***
Til slutt har jeg lyst til å fortelle om neste generasjons romantikk på Tyristrand, mine foreldre:
Min morfar Andor Jacobsen, begynte som papirmester ved Skjærdalen Brug 24. juli 1937. Hans datter Liv ble god  venninne med Margot Eriksen, datter av Olaf Eriksen (gift Jahren). Her traff hun Margots fetter og sønn av Erik Eriksen, Øyvind.
Slik ble Liv Jacobsen og Øyvind Eriksen mine, og mine søstres foreldre. De bosatte seg i Hønefoss. Far og en hans brødre jobbet begge to ved verktøyfabrikken som de overtok etter bestefar.

5 kommentarer:

 1. Takk May. Føler vel at jeg kunne ha skrevet mye mer om disse, men da blir innlegget så langt. Deler de heller opp senere.

  SvarSlett
 2. En fantastisk interessant, fin og ryddig slektsblogg!
  Vennlig hilsen
  Øivind Nielsen
  Drammen

  SvarSlett
 3. Takk Øivind.
  Alltid hyggelig med tilbakemeldinger. Det er spennende å ta dypdykk i slekta.

  SvarSlett
 4. Greetings from America. My 3x great-grandfather was Lars Andreas Eriksen. His son Charles Eriksen Solberg came to Wisconsin and started a family. He was my 2x great-grandfather. I just learned about the connection to my Norwegian Eriksen family and I'm thrilled to read the information you've posted here. Thank you for sharing!

  SvarSlett