søndag 26. april 2015

Bestefar Erik Eriksen

Min bestefar ble født på Solberg gård (Slottet) på Tyristrand i (den gangen) Hole kommune. Han var eldste sønn av Eiel Eriksen og Maren Elise Fegri (se egne linker om dem)

I forbindelse med hans 80 års dag, referat fra Ringerikes Blad 9.7.1949:
"En gammel kjent Hønefossing fyller i dag 80 år - børsemaker Erik Eriksen. I tyveårsaldereen begynte han i lære i Oslo. Efter endt læretid hadde han i håndverkstradisjonens tro, noen vandreår i Tyskland og Frankrike. Til Hønefoss kom han like før århundreskiftet og vant snart ry over hele Buskerud som en dyktig håndverker. Hønefoss Verkrøyfabrikk har han drevet i to menneskealdre. Når han i dag runder åtti år, er han i full virksohet som leder av bedriften. Eriksen er en av de første i fylket som begynte å lage kubikklaver. Ellers har bedriften hatt tallrike bestillinger fra kjente Oslo firmaer på forskjellie slags verktøy og apparater som krever nøyaktighet og presisjoner. Verktøyfabrikken fabrikkerer idag stanseverktøy, men lager også de gode, gamle verktøyene. Erik Eriksen har hatt tallrike tillitesverv. Han har vært medlem av bystyret, medlem av Hønefoss elektrisitetsverks styre, styremedlem av Vinsamlaget og medlem av Håndverkskoret. For noen år siden ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje. Eriksen er en stillfaren kar som er aktet og avholdt av alle som kjenner ham. Sangen har alltid vært hans hobby, og fotball liker han også. så han er nok få kamper her på Hønefoss som han ikke har sett. Vi finner ham sikkert nede på stadion når høstkampene begynner."

Jeg tenker ikke her å skrive så mye om verktøyfabrikken, det ble laget en bok "Ambolt og Robot Hønefoss Verktøyfabrikk 1900-2000". Boken er sikkert å finne i lokalavdelingen på biblioteket for de som ønsker å fordype seg i den.
--- men litt tar jeg med da den har en forbindelse med hans giftemål også.

Verktøyfabrikken ble etablert 10. september 1900 - formålsparagraf:
"Herved anmeldes det uansvarlie Firmaet Aktieselskapet Hønefos Verktøifabrik, der akter at drive Fabrikvirksomhet og Reparationsværksted i Hønefos i Henhold til Vedtægter av 10. Septemer sistleden..."

Bestefar var en meget framtidsrettet mann (etter alle årene i utlandet), derfor var fabikken en av de føste bedrifter i Hønefoss som fikk elektrisitet.
Da en god venn av han fra Skien som jobbet som elektriker skulle bli pappa, kom vennens svigerinne til Hønefoss, for å hjelpe sin søster i denne tiden.

Denne kvinnen var Gunda Caroline Gundersen som senere ble min bestemor, en meget driftig ung dame. Bestemor ble født i Graaten i Skien 19, desember 1883.
Søt musikk oppsto og de giftet seg 8. juni 1907. Hun var 14 år yngre enn han, men jeg forstår henne når jeg ser ungdomsbildet av bestefar.

De fikk 3 sønner, født i 1908 - 1911 og min
far Øyvind i 1913.

(Av hensyn til familiemedlemmer som lever, nevner jeg kun min egen familie med navn i dette innlegget.)

De bosatte seg i Owensgate 6. Hvor lenge de bodde der vet jeg ikke. Da jeg ble født bodde de i Blomsgate 15, 1 etg. Mor og far bodde i 2. etg, så det var der jeg ble født.
Owerensgate 6
Jeg husker egentlig bestefar som en rolig og sindig gammel mann, som enten satt i et hjørne på fabrikken og jobbet med et eller annet innen finmekanikken, eller hjemme hvor han leste eller spilte sjakk. Han sa ikke mye, til gjengjeld så gjorde bestemor det, hun trallet, sang eller spilte harmonikk. Det var et utrolig muntert og varmt hjem slik mitt barnehode kan huske det.
Bestefar var en driftig mann også privat og var levende interessert i utdanning av ungdom.

Jeg fant dette utklippet i heftet Ringerike 2009
side 72
"Fra Hønefoss tekniske aftenskole til Hønefoss videregåendeskole, Yrkesopplæring i 100 år"


Yrkesopplæring i  100 år
"I 1907 nedsatte Hønefoss formannskap og Hønefoss Håndverkerforening en komite for å forberede oppretteslen av den teknisk fagskole i Hønefoss. Komiteen besto av stadsingeniør L. Gulbrandsen, gullsmed Thv. Jørgensen, verksmester Eriksen, farver J.B.O. Grønlie og lærer K. Espe. Denne komiteen leverete sitt forslag til Hønfoss bystyrer, som i møte av 23. Juni 1908 beslutta å opprette Hønefoss tekniske aftenskole fra høsten 1909. Bakgrunnen for ønsket om å opprette skolen var at de som hadde et håndverksyrke, skulle kunne få ei mer formell utdanning og et papir på at de var kvalifiserte for yrkesutøvelse innafor sitt fag.

I januar 1909 ble det satt i gang et forberedelseskurs, med 91 påmeldte elvever. Det ble oppretta tre klasser med hhv. 27, 28, og 36 elever.

Skolestyret ble godkjent av Hønefoss bystyre og Norderhov herredsstyre i 1909, og bestod av adjunkt J. Loentzen, gullsmed Thv. Jørgensen og verksmester Erik Eriksen for Hønefoss, mens Norderhov var representert ved reparatør Karl Johansen og formann Levor Pedersen. Undervisningstiden var fra kl. 18.00-19.45 mandag til fredag. På dagtid var elevene i ordinært arbeid. Skolen var 3-årig.

Dette var forløperen til Hønefoss yrkesskole som startet skoleåret 1941/42". Jeg vet bestefar var lærer ved skolen.

Etter 1. verdenskrig var det tøffe tider for industrien og mange verksteder måtte stenge dørene. Således også verktøyfabrikken, de hadde bygget ny fabrikk i Kirkegaten, der Hotel Ringerike ligger nå. Fabrikken sysselsatte på den tiden 15-20 mann. 
 Det er slik jeg husker min bestefar, som en eldre alvorlig mann
men med et lunt glimt i øyekroken og alltid et vennlig ord til "ungebanden
som nå hadde utviklet seg til 8 barnebarn.

Bestefar kjøpte ut aksjeeierene og det kostet han dyrt. Han startet opp igjen som et privat selskap i 2. etg i Håkenstadgården. Dette var en vond tid for bestefar, han så det som sitt moralske ansvar å holde bedriften i gang, fortalte far.
Bestemor startet hjemmebakeri, hun lagde is og lutet fisk som hun solgte. Jeg husker far fortalte at han leverte nybaktet brød før han gikk på skolen.

Som tidligere sagt så bodde de i Blomsgate 15 da jeg ble født. Senerer flyttet vi til Kongensgate. Dog vi bodde i samme strøket så turen innom hagen til bestemor og bestefar var ikke lang. Det var en flott barndom der nede på Løkka.
Bestefar døde 17. februar 1957 (da jeg var 12 år) Han ble nesten 88 år gammel. Bestemor døde 25. januar 1978 - 94 år gammel. Hun fikk også oppleve det 9. barnebarnet, som ble født nyttårsaften 1959.
Vi fikk ha henne lenge heldigvis, ei lita men flott og dame med sine 35 i sko, men med energi som en gamp...
Jeg avslutter med dette bilde av hele ungflokken til Eiel og Maren Elise Eriksen. Bildet er tatt i bruksboligen på Skjærdalen, hvor min oldefar var bruksbestyrer. Bestefar står som nr 4 bakerst fra venstre.

4 kommentarer:

 1. Hei, Else - tusen takk for at du publiserer bloggen din om slekten vaar. Og spesiellt om Bestefar og Bestmor i Blomsgate 15 (ikke Blomsgate 8). Jeg kan vel skrive litt mer spesiellt om Bestefar siden vi bodde i samme huset endel aar. Jeg skriver litt om sporten, siden du nevnte hans interresse i fotball, og LIV laget. I dagene da jeg var aktiv paa guttelaget og junior laget visste han alltif naar vi hadde spillt kamper, og da han horte at jeg var hemme etter kampen slo han i gilvet med stokken sin som signal at jeg maatte komme opp for aa gi referat - og ikke bare resulatet, men hele kampen - spill for spill, taklinger og alt, hvem som scoret maalene (Truls Larsen, Tobby Bratvold osv., vi vant i fleng i de aarene). Alt maatte diskuteres - han levde seg inn i kampen gjennom samtalene vaare. Det samme med hopprennene jeg var med i - om vi greide aa slaa Fossekall-gutta (noen ganger, ikke alltid - men det var OK). Om ettermiddagen 16 Februar 1957 da Bestefar var paa gamlehjemmet, fikk vi telefon om at ha ville ha papir blokk og blyant fordi det var NM paa lengdelop, og han ville folge tett med og skrive statistikk og rundetider. Jeg dro over til Nor'sia og gamlehjemmet med sakene (han hadde radio paa rommet), og fikk tid til aa diskutere litt om hvem som hadde sjanser osv. Om morgenen etter fikk vi vite at han hadde sovnet inn. Han var en fin kar - om enn alvorlig til tider, men det var bare utenpaa.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk Gunnar, det er fint å få litt utfyllende i opplysninger :-)

   Slett
  2. Bare hhyggelig, Else.

   Slett
 2. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett