lørdag 29. juni 2013

Den første Erik Erichsen i Hønefoss, år 1856


Erik Erichsen, var møller av yrke og kom til Hønefoss i 1856 med hele famillien. I Hønefoss bestyrte han Arnemanns møllerbruk.
Hans bror Lars Andreas Erichsen var på dette tidspunktet bruksbestyrer ved Skjærdalen Brug, Tyristrand. Det ble derfor sterke bånd mellom slekten på Tyristrand og Hønefoss.  Brødrene ble født ved gården Bråthen under Eger Papirmølle i Vestfossen. Familien tilhørte Haugianerne


Haugianerene sto sterkt i Vestfossen på den tiden.
Trolig den viktigste haugianske virksomheten var Eiker papirmølle på Vestfossen. Det var Hans Nielsen Hauges bror Mikkel som ledet arbeidet der sammen med sin kone Mor Inger. Der arbeidet det omkring 50 personer, og mange av dem bodde på bruket. Det var på Eiker Papirmølle Hauge ble arrestert av lensmann Gram i 1804. Han ble ført til lensmannsarresten i Hokksund, og kort tid etter transportert til Christiania der han satt fengslet i 10 år.

Erik ble født den 9 aug 1814 og giftet seg med Else Olsdatter Island. (Island er et sted i Vestfossen som ligger like ved elven. På dette stede skar de isblokker vinterstid som ble fraktet på land og brukt til forskjellige formål, derav navnet Island.) Else ble født 29 juli 1805.

De fikk 4 barn:
1.  Eiel Eriksen, Født: 22 feb 1841, Død: 22 nov 1927 på Tyristrand
Eiel er min oldefar så jeg kommer nærmere tilbake til han senere.

2.  Ole Eriksen, Født: 1 aug 1843. Døde 1866 på gården Solberg, Tyristrand.
3.  Andreas Eriksen, Født: 26 feb 1846, Død: Tyristrand 11 okt 1925. 
Andreas var snekker ved Skjærdalen Træsliberig og Sagbruk. De var bosatt i arbeiderboligen Brandal i Skjærdalen g.nr. under 66. Bosatt senere på Fegri, Tyristrand. Gift med Karen Eriksdatter f. 1842. Så langt jeg har funnet ut var de barneløse.
4.  Bolette Eriksen, Født: 26 feb 1846, Død: 1917.
Bolette og Andreas var tvillinger. Tvillinger er noe jeg treffer på ofte i slekten min.
Bolette leier iflg. folketellingen 1865 hos Lars Andersen Bakken og hustru i Hønefoss søndre Deel gnr. 11a. Hun står som ”lærepige”. Her leier også Ovedia Henriette Faugner (modelhandlerinde).
Bolette var ugift. I 1900 bodde hun i Stabellsgt 13, tittel "handlende", og i 1910 i Storgaten 10. (Her bodde også og Else Eriksen, datter av Eiel Eriksen og Maren Elise Fægri).  Av yrke står hun i 1900 oppført med yrke handlende, i 1910 som husbestyrinne og Else som butikkjomfru.


Eiel, Ole og Andreas bosatte seg på Tyristrand. Eiel på gården Solberg (som han senere overtok), her traff han også Maren Elise Fægri som han giftet seg med.
Deres onkel Lars var bruksbestyrer ved Skjærdalen og bodde på Solberg gård (populært kaldt Slottet).


Det blir lett litt forvirrende da de fleste førstefødte gutter i familien ble døpt Erik (med unntak av Eiel og min onkel Egill), derfor er det mange Erik Eriksen å forholde seg til.

Tilbake til Erik Erichsen, min tippoldefar (født i Vestfossen)

Hønefoss Bys historie s. 38.:
Hans Warloes Mølle ble solgt ved auksjon i 1850 til lensmann Meyer som igjen i 1854 solgte den til Arnemann..  I 1855 ble den nye møllen bygget av Per Eriksen og var ferdig i 1856.  Den nedlagdes først i 1895, Ringerikes Blad 20.11.1857
Bekjentgjørelse:
"Ved C. Th. Arnemanns Møllebrug er Tørkepanden i stand og staaar til Tjeneste for Enhver. Prisen er 10 sh. pr. Tønde, når vi skal tørke, men 6 pr. Tønde naar man tørker selv.  Ved haves ved Møllen.
Erik Erichsen."
Efter Ringerikes Blad 30.9.1859
ble der holdt møte i Hønefos og bl.a. tegnet aksjer i ny jernbane.  Blandt underskriverne er: Erik Eriksen, Møller og Handelsborger. Lars A. Eriksen, brugsfuldmægtig.


Erik Erichsen Staalhandskes huspostill:  Sex Bøger om den sande Christendom af Johan Arndt. - Christiansand 1838.  Trygt hos O.P. Moe af  S.A. Steen.
På 1. perm:
Tilhører Erik Eriksen Braathen. Køpt for 1 spd. 88 ss, den 30. april 1839. 

På 1. blad: "Den 22. februar 1841 da blev vor lille søn Eiel fød til den syndige veriden i pladsen Braaten under Eger Papirmølle."


Erik Erichsen døde i en ulykke 23. september 1862. Han ble begravet i Norderhov Kirke da den nye Hønefoss Kirke ikke var ferdig på dette tidspunkt. (Den ble innviet 10. desember 1862)

Jeg har lett i kirkebøker og Ringerikes Blad etter hvilke ulykke men finner ikke noe. Det står bare ulykke.
(Her vil jeg bli glad for en tilbakemelding om noen vet hvilke ulykke dette dreier seg om.)


I flg. folketellingen 1865 bor hans enke Else Olsdatter fortsatt i deres hjem i apotheker Kristian Edvard Johnsens gaard, søndre by Deel nr 24.
(Dette er etter sigende apotekergården i Stabellsgaten)
Senere flytter Else til sin sønn Anders på Tyristrand og dør der. Hun blir begravet 22. mai 1887.

Så litt nyskjerrighet, jeg har hørt at Else og hennes datter Bolette startet forløperene til Husfliden. De startet et utsalg hvor hjemmeværende damer kunne komme og selge sine håndarbeider.

Hvis noen vet noe om dette utsalget vil jeg bli kjempeglad.

Legg inn kommentar i feltet under hvis dere har meninger/ viten om noe av dette. Alt om disse anene mine har interesse.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar