tirsdag 27. august 2013

Agneta Aronsdotter - min oldemor fra Tanum i Sverige

Agneta Aronsdotter alias Anette Nilsen,
det er min oldemor...

Hun står for meg som ei "grepa dame"

med framtidsvyer, humor og kreativitet. Hennes innkomst i denne verden var tøff, da hun var et "uekte barn". Det har vært spennende å følge hennes livsløp som jeg vil formidle gjennom 2 blogger, en fra Bohuslän i Sverige, hennes foreldre og søsken og en fra livet på Jar i Bærum med mann og barn.

Den 6. november 1847 så Agneta dagens lys på Kalleby, Tanum, Sverige,
hennes mor var pigen Maria Hansdatter. Maria var ugift, og hun oppga Aron Johansson som pappa til pigebarnet. Aron påtok seg farskapet og barnets navn ble Agneta Aronsdotter.
Agnetas faddere var Johanna Hansdatter under Heljerød, hennes tante, og soldat Olof Häll, Johannas ektemann.

Faren: Aron Johansson ble født på Kalleby, Tanum 15. mars 1826. Han var sønn av Johannes Persson d.y og Sara Andersdotter (1783 - ????) Sara var 43 år da Aron ble født. (Hun var antagelig enke etter Johannes Persson d.e.)
Arons søsken var: Paul f. 10 april 1808, Andreas f. 21. febr. 1810, Anna Stina f. 12. august 1811, Johanna Lisa f. 28. desember 1812, Carolina f. 6. desember 1815, Andreas f. 14. mai 1818, Carl f. 6. januar 1821, Anna Maja f. 2. mai 1823.
Aron gifter seg i 1849 med Hedda Gustavsdatter (født Tanum 15.3.1826), de får 4 barn.
Barna deres og Agnetas halvsøsken er: Johan Hilmer f. 1.5.1850, Gustava f. 6.6.1853, Carl Samuel f. 19.4.1858 og Hans Anton f. 19.9.1861. De 2 første er født i Tanum, Sverige, mens de 2 siste er født i Borre, Norge.
17. juli 1860 flytter de til Norge: Aron flytter fra Kalleby til Norge med familien og bosetter seg i Ollebakgaden 4, Horten. Etter det jeg kan finne om han blir han boende der til han i
1871 emigrerer til Chicago, Amerika. Aron og Hedda/Hilda? med barna Gustava, Carl og Hans reiser fra Horten med båten "Edda". Turen over kostet 35 spd. for hver av dem. Eldstesønnen Johan Hilmer er ikke med, finner ingen senere spor etter han heller.
31. oktober 1869: Aron er forlover for Agneta i hennes bryllup med Jacob Nilsen.

Moren: Maria Hansdatter
ble født i Qville (Kville) 12. juni 1824 og døpt den 16. juni. Hennes foreldre var soldat Hans Tiger (1785 - 21.8.1861) og Dordi Jonasdatter, (17.10.1781 - 5.2.1864). De bodde på plassen Stenli under Tylft.
Marias søsken var: Andreas f. 1. juni 1817,  og Johanna f. 11. januar 1819.

1847: (husforhør 1844-1850, Kalleby, s.21) Maria tar med seg Agneta og flytter til søstern Johanna og hennes famile til gården Heljerød.
På dette husforhøret ser vi Arons bror Carl med famile, hans mor som har blitt enke og Maria med datter Agneta (ute i margen). Det står at de flytter til Heljerød med anmerkningen til hvem?... det er nok til Marias søster og famile.
Etter en del søk finner jeg dem ikke igjen før i 1857. Vil tro at Maria har jobbet litt rundt omkring som "pige".

1857: Maria med Agneta på gården Annerås. Agneta har nå blitt ca 11 år. Skriften ytterst til høyre er nesten uleselig men det ser ut til at de flytter til Kville. Her har dessverre kirken brendt ned, og med den endel kirkebøker, det er derfor vanskelig å finne noen spor der.
I det samme huforhøret står det at de flytter til gården Oxtorp. Det er tydelig at de flytter litt rundt omkring som "piger" (tjenestejenter) før de antagelig flytter tilbake til Kville.
Jeg vet at Marias foreldre bor i Kville på Ryk Mellangård. Faren dør "utfattig" i 1861 og moren i 1864. Det er nærliggende og tro at Maria reiser til dem. Sannsyligvis setter hun igjen Agneta her for å hjelpe besteforeldene. Dette er siste gang jeg kan finne dem sammen. Faren er avskjediget soldat. Jeg har ingen fakta og bevis på dette, det virker bare logisk.

18. januar 1861 føder Maria nok et uekte barn.
Hans Martin blir født på Anrås Stora, Nordgården. Han står uten etternavn ved fødsel og stedet er Tanum. Jeg har ikke klart å finne ut noe mer om hans opphav. Senere opererer han med etternavnet Johansson, vet ikke hvor det kommer fra.
Nå har Agneta nok en halvbror.
6. november 1862 flytter mor og sønn fra Anrås.

1880: Finner jeg Hans Martin i Krossekärr, Grebbestad. Han er backstughjelper. Det er tydelig at han slår seg ned her.
8. mars 1883 gifter han seg  med Anna Matilda Pålsdatter (f. 1869 Tanum). Senere får de barna: Elsa Matilda f. 16.9.1893, Olga Natalia f. 26.6.1897 og Viola Gustava Maria f. 7.7.1903.

Husforhør 1892-1900 finner jeg Maria hos sønnen, så det er tydelig at hun flytter til sønnen på sine eldre dager.

29. juni 1899 dør hun i Krosskärr, Grebbestad
I skifte etter Maria nevnes overhode ikke datteren Agneta, sønnen er enearving. Hva som har skjedd forut her vil vel alltid forbli en hemmelighet. Det kan tyde på at mor og datter ikke har hatt kontakt siden hun var i 11-12 år.

13. oktober 1866: Agneta flytter fra Grebbestad til Norge og en ny epoke starter for henne i nabolandet i vest.
Hva som fikk min 19-årige oldemor til å ta denne avgjørelsen er vanskelig å si. Hennes far og hans famlie bor i Horten, det kan kanskje ha vært av avgjørenden betydning samtidig som framtidsustiktene i Bohuslän kanskje ikke var av de beste... dette blir et tankespill.

Min oldemor Agneta Aronsdotter, giftet seg med Jacob Nilsen, Jar i Bærum. Her levde de på husmannsplassen "Pladsen". Han var enkemann med mange barn fra et tidligere ekteskap. Sammen fikk de 10 barn og hun startet et blomsterforretning i Oslo. En dame det står stor respekt av... Hun tok navnet Anette Nilsen og er registrert med den i folketellingen 1910.

Før jeg avslutter dette kapitellet om mine forfedre vil jeg skrive litt om Hans Martins barn. Kanskje noen kjenner hans etterkommer slik at jeg kan komme i kontakt med dem.

Hans Martin og hans kone ble boende i Krosskärr, Grebbestad.
Hans Martin Johansson døde 6. juli 1942, 81 år gammel, 
hans kone Anna Matilda døde 29. mars 1958, 89 år gammel.
Jeg har opplysninger om 2 av døtrene:
Olga Natalia giftet seg Persson. Familien bor på adressen Träringen 73, 41679 Gøteborg. Hun døde 12. januar 1978, 85 år gammel
Viola Gustava Maria giftet seg Carlsson. Familien bodde på adressen Vaniljgatan 26, 42545 Angered. Hun dør 19. januar 1994, 91 år gammel. Begge to var gifte da de døde.

Jeg regner med at det er etterkommere etter dem. Det ville være flott å få kontakt med mine svenske slektninger.
Datteren Elsa Matilda har jeg ingen opplysninger om.

Til slutt vil jeg legge ved skifte etter min tippoldemor Maria Hansdatter:
Skiftet sier litt om livet til en "pige" på den tiden og hva som er igjen etter et langt liv i andres tjeneste.
Tanum Häradsrätt F11:14. No 2 Tan HT 1899:
År 1899 den 17. juli förrätteds bouppteckning efre innhyses enkan Maria Hansdotter i Krossekärr som herstades aflidit den 4 sistlina juni och så som sterbhusegare efterlamnad:
Myndiga sonen Hans Martin Johansson fødd den 18. januari 1861.

Boet uppgafs under edlig förpligtelse af sonen samt antecknade og varderades i følgende ordning:
Tillgånger:
1/2 dussin lintyg kr 4,00 - 4 st trojor kr 2,00 - 4 par strupmpar kr 3,00 - 3 underkjortler kr. 3,00 - 2 schalar kr. 4,00 - 2????dukar kr. 1,50 1 par k??nger kr 2,00 - diverse bøker kr. 1,50
Tilsammen kr. 33,00
Skulder:
Begrafningskostnader kr 25,00
Boets behålllning        kr. 8,00

Sålunde enligt uppgift antecknadt och värderat, betyga som ofvan
Carl Alexandersson (sign)      Alfred Johansson (sign)
Att alt blifvit rätt uppgifvit och inete med vet och vilja blifvidt doldt eller utelämnad intygas under edlig förpligtelse som ofvan.
Hans Martin Johansson (sign).

Et lite sukk til slutt; i skiftet står det at hun er enke... jeg har aldri funnet noe ekteskap og mann hos henne... så hvis noen vet noe jeg ikke vet.....
Jeg vil også benytte anledningen til å takk min gode medhjelper i "Slektshjørnet",
disse opplysningen hadde jeg aldri klart å finne alene, samt at jeg fikk mye lærdom om hvordan jeg
finner fram i det svenske digitalarkivet.
T A K K :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar